Hotarari ale Consiliului Local Obreja

 

HCL. NR. 15 DIN 28.03.2024 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2024

HCL NR. 13 DIN 29.02.2024 PRIVIND APROBARE REPARAȚII DC4 IAZ-VAR

HCL NR. 12 DIN 29.02.2024 PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI PENTRU CULTE

HCL NR. 11 DIN 29.02.2024 PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CANALIZAREA PE SATE

HCL NR. 10 DIN 29.02.2024 PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REABILITARE REȚELE APĂ

HCL NR. 9 DIN 29.02.2024 PRIVND AMENAJAREA PEISAGISTICĂ ÎN COMUNA OBREJA

HCL NR. 8 DIN 29.02.2024 PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII LICITAȚIE PAJIȘTI

HCL NR. 7 DIN 09.02.2024 PRIVIND TRANSMITEREA PAROHIEI ORTODOXE CIUTA …

HCL NR. 6 DIN 09.02.2024 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL 2024

HCL NR 5 DIN 09.02.2024 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI ÎN BUGETUL LOCAL

HCL NR. 4 DIN 29.01.2024 PRIVIND ALIPIREA UNOR IMOBILE DIN EXTRAVILAN IAZ

HCL NR. 3 DIN 29.01.2024 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE…

HCL NR. 2 DIN 29.01.2024 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ PAROHIEI ORTODOXE CIUTA

HCL NR. 1 DIN 29.01.2024 PRIVIND DECONTAREA NAVETEI PROFESORILOR DE LA VAR

HCL NR. 71 DIN 28.12.2023 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE 2024

HCL NR. 70 PRIVIND RECTIFICAREA BUGATULUI 2023

HCL NR. 69 DIN 19.12.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 2023

HCL NR. 68 DIN 07.12.2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR

HCL NR. 67 DIN 07.12.2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR ECONOMICI FAZA DALI…

HCL NR. 66 DIN 07.12.2023 ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC…

HCL NR. 65 DIN 07.12.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2024

HCL NR. 64 DIN 28.11.2023 REPARARE ALEI PIETONALE OBREJA

HCL NR. 63 DIN 28.11.2023 AMENAJARE TEREN DIN SPATELE CAPELEI

HCL NR. 62 DIN 28.11.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

HCL NR. 61 DIN 28.11.2023 TAXE SI IMPOZITE 2024

HCL NR. 60 DIN 14.11.2023 PRIVIND DEZLIPIREA SUPRAFEȚEI DE 5000MP DIN CF34389

HCL NR. 59 DIN 10.11.2023 PRIVIND PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎNTRE MMSS ȘI COMUNA OBREJA

HCL NR. 58 DIN 26.10.2023 REALIZARE 300M RIGOLE ÎN IAZ

HCL NR. 57 DIN 26.10.2023 REALIZARE 12 PODEȚE TUBULARE

HCL NR. 56 DIN 26.10.2023 ACHIZIȚIONARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ

HCL NR. 55 DIN 26.10.2023 ACHIZIȚIONARE LUCRĂRI DE REPARAȚII STRĂZI

HCL NR. 54 DIN 26.10.2023 REALIZAREA UNEI PUNȚI PIETONALE ÎN IAZ

HCL NR. 53 DIN 26.10.2023 PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE MESE ȘI SCAUNE PENTRU CĂMINELE CULTURALE

HCL NR. 52 DIN 26.10.2023 PRIVIND ACHIZIȚIONARE POMPE DE APĂ

HCL NR. 51 DIN 26.10.2023 PRIVIND ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2023

HCL NR. 50 DIN 26.10.2023 IMPLEMETARE PROIECT ACHIZIȚIE UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL

HCL NR. 49 DIN 26.10.2023 APROBAREA EXTINDERII REȚELEI DE APĂ ÎN IAZ

HCL NR. 48 DIN 26.10.2023 APROBARE INDICATORI CANALIZARE OBREJA PE OUG 47

HCL NR. 47 DIN 26.10.2023 PRELUNGIRE SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ”MODERNIZARE STRĂZI

HCL NR. 46 DIN 26.10.2023 PRELUNGIRE SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ”MODERNIZARE TROTUARE…

HCL NR. 45 DIN 26.10.2023 PRIVIND RECTIFICARE BUGET 2023 HCL NR. 45 DIN 26.10.2023 PRIVIND RECTIFICARE BUGET 2023

HCL NR. 44 DIN 26.10.2023 MODIFICARE HCL DE CONSTITUIRE COMISII SPECIALITATE

PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ DIN 29.09.2023

HCL NR. 43 DIN 29.09.2023 PRIVIND STADIUL DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL AGRICOL

HCL NR. 42 DIN 29.09.2023 ACHITAREA FACTURILOR NECESARE ALIMENTĂRII CU APĂ

HCL NR. 41 DIN 29.09.2023 PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE BĂNCI STRADALE

HCL NR. 40 DIN 29.09.2023 PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE RIDICARE A DEȘEURILOR

HCL NR. 39 DIN 29.09.2023 ACTUALIZARE TAXĂ DEȘEURI CONFORM HCJ CARAȘ-SEVERIN NR. 177 DIN 13.07.2023

HCL NR. 38 DIN 29.09.2023 APROBARE DOCUMENTAȚIE LICITAȚIE TERENURI ROVINĂ

HCL NR. 37 DIN 29.09.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 2023

PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ DIN 31.08.2023

HCL NR. 36 DIN 31.08.2023 INIȚIERE DEMERSURI NOMENCLATOR STRADAL

HCL NR. 35 DIN 31.08.2023 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HCL 34 DIN 31.08.2023 NEASUMARE PROGRAM PENTRU ȘCOLI

PROCES VERBAL ȘEDINTĂ 21.07.2023

HCL33 DIN 21.07.2023 RAPORT EVALUARE TEREN CF 3602 OBREJA

HCL NR. 32 DIN 21.07.2023 INDICATORI CANALIZARE OBREJA OG 47 HCL NR. 32 DIN 21.07.2023 INDICATORI CANALIZARE OBREJA OG 47

HCL NR. 31 DIN 21.07.2023 DE RECTIFICARE BUGET

PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ 06.07.2023

HCL OBREJA NR. 30 DIN 06.07.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2023

HCL NR. 29 DIN 23.06.2023 DECOLMATARE IEZUȚ OBREJA

HCL NR. 28 DIN 23.06.2023 REALIZARE 100 DE RACORDURI LA CANALIZARE

HCL NR. 27 DIN 23.06.2023 PRIVND PRELUNGIREA SCRISORII DE GARANȚIE

HCL NR. 26 DIN 29.05.2023 PRIVIND MODIFICAREA TAXEI DE PEAJ

HCL NR. 25 DIN 29.05.2023 PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII CU RATA INFLAȚIEI

HCL NR. 24 DIN 12.05.2023 APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI STAȚII DE REÎNCĂRCARE

HCL NR. 23 DIN 04.05.2023

HCL 22 DIN 28.04.2023 PRIVND PARTICIPAREA COMUNEI OBREJA LA PROGRAMUL PRIVND CASAREA AUTOVEHICULELOR

HCL 21 DIN 28.04.2023 PRIVND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2023

HCL 20 DIN 28.04.2023 PRIVND REPARARE ALEI PIETONALE COMUNA OBREJA

HCL 19 DIN 28.04.2023 PRIVIND REPARARE RACORD DRUM ZONA GĂRII

HCL 18 DIN 28.04.2023 PRIVND REPARAREA RACORDULUI DE DRUM VAR

HCL 17 DIN 28.04.2023 PRIVIND REPARARE RACORD DE LA DN68 LA ALEEA PIETONALĂ IAZ

HCL 16 DIN 28.04.2023 PRIVIND REPARAREA ALEILOR PIETONALE DIN CENTRUL CIVIC IAZ

HCL 15 DIN 28.04.2023 PRIVIND DEZMEMBRARE IMOBIL CU NR. CAD. 36158 ÎN 43 IMOBILE CU NR. CAD. DISTINCTE

HCL 14 DIN 28.04.2023 PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR DE VĂNZARE TEREN

HCL 13 DIN 28.04.2023 PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR DE VĂNZARE TEREN

HCL 12 DIN 28.04.2023 PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI SCOLARE 2023-2024

HCL 11 DIN 28.04.2023 PRIVINDORGANIZARE FESTIVAL ACHIM NICA EDITIA A X-a 2023

HCL 10 DIN 28.04.2023 PRIVIND ORGANIZAREA RUGILOR ÎN ANUL 2023

HCL NR. 9 DIN 28.03.2023 APROBAREA PROIECTULUI ”DIGITALIZARE ÎN FOLOSUL CETĂȚENILOR COMUNEI OBREJA„

HCL NR. 8 DIN 28.02.2023 APROBARE RAPORT EVALUARE VANZARE TEREN CF 36215 0BREJA

HCL NR. 7 DIN 28.02.2023 DE INIȚIERE PROCEDURĂ ÎNCHIRIERI PAJIȘTI

HCL NR. 6 DIN 28.02.2023 -STADIU ÎNSCRIERE DATE ÎN RA SEMESTRUL II 2022

HCL NR. 5 DIN 28.02.2023 MENȚINEREA COMUNEI OBREJA ÎN GAL ”ȚARA GUGULANILOR”

HCL NR. 4 DIN 02.02.2023 DE APROBARE A BUGETULUI LOCAL 2023

HCL NR. 3 DIN 02.02.2023 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR ÎN 2023

HCL NR. 2 DIN 20.01.2023 APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI PE ANUL 2023

HCL NR. 1 DIN 20.01.2023AMPLASARE LIMITATOARE DE VITEZĂ STRADA NUCILOR, OBREJA

HCL 103 DIN 29.12.2022 PRIVIND PRELUNGIREA SCRISORII DE GARANȚIE …

HCL 102 DIN 29.12.2022 PRIVIND COEFICIENȚI SALARII

HCL 101 DIN 29.12.2022 PRIVIND CURĂȚAREA DE VEGETAȚIE A TERENULUI PENTRU PARC INDUSTRIAL IAZ

HCL 100 DIN 29.12.2022 ACORDARE AJUTOR BISERICA PENTICOSTALĂ EMANUEL DIN IAZ

HCL 99 DIN 29.12.2022 PRIVIND ACORDARE AJUTOR BISERICII PENTICOSTALE HARUL

HCL 98 DIN 29.12.2022 PRIVIND ACORDARE AJUTOR BISERCĂ PENTICOSTALĂ VAR

HCL 97 DIN 29.12.2022 PRIVIND ACORDARE AJUTOR BISERICA PENTICOSTALĂ OBREJA

HCL 96 DIN 29.12.2022 PRIVIND ACORDARE AJUTOR BAPTIȘTI CIUTA

HCL 95 DIN 29.12.2022 PRIVIND ACORDARE AJUTOR FINANCIAR BAPTIȘTI OBREJA

HCL 94 DIN 22.12.2022 PRIVIND PROGRAMUL DE ACHIZIȚII 2023

HCL 93 DIN 22.12.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HCL 92 DIN 13.12.2022 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE LA OBIECTIVUL ”MODERNIZARE STRĂZI PE RAZA COMUNEI OBREJA

HCL 91 DIN 09.12.2022 PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI OBREJA LA PROIECTUL ”IMPLEMENTAREA A 3.000 KM DE TRASEE CICLOTURISTICE LA NIVEL NAȚIONAL”

HCL 90 DIN 07.12.2022 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL ”CANALIZARE…

HCL 89 DIN 07.12.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HCL 88 DIN 25.11.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2022

HCL 87 DIN 25.11.2022 PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE BĂNCI STRADALE ÎN COMUNA OBREJA

HCL 86 DIN 25.11.2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A SAPTEA DIN OBREJA

HCL 85 DIN 25.11.2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR BISERICII ORTODOXE DIN VAR

HCL 84 DIN 25.11.2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR BISERICII ORTODOXE DIN CIUTA

HCL 83 DIN 25.11.2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR BISERICII ORTODOXE DIN SATUL OBREJA

HCL NR. 82 DIN 25.11.2022 PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII PENTRU ÎNFIINȚAREA MONITORULUI OFICIAL LOCAL

HCL 81 DIN 25.11.2022 PRIVIND ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2022

HCL 80 DIN 25.11.2022 PRIVIND DECOLMATAREA ALBIEI PÂRÂULUI SEC DIN IAZ HCL 80 DIN 25.11.2022 PRIVIND DECOLMATAREA ALBIEI PÂRÂULUI SEC DIN IAZ

HCL NR. 79 DIN 25.11.2022 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

HCL 78 DIN 25.11.2022 PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PE ANUL 2023

HCL 77 DIN 07.11.2022 PRIVIND ACORDUL DE PRIBCIPIU PENTRU TRASEUL DE CABLU AL TMD FRICȚION SRL

HCL 76 PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

HCL 75 DIN 07.11.2022 PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNMORMÂNTAREA LAI MIHOC ION

HCL 74 DIN 07.11.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2022

HCL 73 PRIVIND RETRAGEREA CONSILIULUI LOCAL OBREJA DIN ADI BANATUL ALPIN NEDEIA

HCL 72 DIN 25.11.2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR PAROHIEI ORTODOXE DIN IAZ

HCL 71 PRIVIND ACHITAREA FACTURILOR RESTANTE LA GAZ A ȘCOLII GIMNAZIALE OBREJA

HCL 70 DIN 25.11.2022 PRIVIND ANVELOPAREA CLĂDIRII CU NR. 97 DIN VAR

HCL 69 DIN 25.11.2022 PRIVIND REPARAREA GARDULUI CIMITIRULUI ORTODOX CIUTA

HCL NR. 68 DIN 25.11.2022 PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNMORMÂNTAREA LUI IANA GHEORGHE

HCL NR. 67 DIN 25.11.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

HCL NR. 66 DIN 30.09.2022 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE CU SC SPICUL ILIESCU SRL

HCL NR. 65 DIN 30.09.2022 PRIVIND APROBAREA DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER LA OBIECTIVUL CAPELĂ MORTUARĂ

HCL NR. 64 DIN 30.09.2022 PRIVIND VĂNZAREA TERENULUI DE 25 MP…

HCL NR. 63 DIN 30.09.2022 PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII

HCL NR. 62 DIN 30.09.2022 PRIVIND CONTRACTUL DE CONSULTANȚĂ SCIM GDPR ȘI SNA

HCL NR. 61 DIN 30.09.2022 PRIVIND DEZMEMBRAREA ȘI TRECEREA ÎN ….

HCL 60 DIN 30.09.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 2022

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 29.08.2022

HCL NR. 59 PRIVIND APROBAREA COTEI DE CARBURANȚI PE ANUL 2022

HCL NR. 58 PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNEI SUPRAFEȚE DE 3,5 HA DIN CF 34389

HCL NR. 57 DIN 29.08.2022 PRIVIND DEZLIPIREA UNEI SUPRAFEȚE DE 554MP DIN IMOBILUL ÎNSCRIS ÎN CF 884 OBREJA

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 12.08.2022

HCL NR. 56 DIN 12.08.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2022

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 26.07.2022

HCL NR. 55 PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII…

HCL NR. 54 PRIVIND ELIBERAREA SAU VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE

HCL NR. 53 DIN 26.07.2022 PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE ÎNCHIRIERE A APARTAMENTELOR DIN BLOCUL DE LOCUINȚE PROPRIETATE A COMUNEI OBREJA

HCL NR. 52 DIN 11.07.2022 PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANȚIE PENTRU PROIECTUL ”MODERNIZARE STRĂZI…

HCL NR. 51 DIN 04.07.2022 PRIVND NUMIREA DOMNULUI RUVILĂ NICOLAE CA ȘEF SERVICIU APĂ ȘI CANALIZARE OBREJA

HCL N3. 50 DIN 04.07.2022 APROBARE RAPORT EVALUARE IMOBIL DIN CF 35890 OBREJA

HCL NR. 49 DIN 04.07.2022 APROBARE RAPORT EVALUARE IMOBIL CF 35811 OBREJA

HCL NR. 48 DIN 04.07.2022 APROBARE RAPORT DE EVALUARE IMOBIL CF 35149 OBREJA

HCL NR. 47 DIN 04.07.2022 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL CANALIZARE

HCL nr. 46 DIN 04.07.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

HCL NR. 45 DIN 27.06.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

HCL NR. 44 DIN 27.06.2022 PRIVIND STRATEGIA DE REFACERE ȘI PROTECȚIE A MEDIULUI

HCL NR. 43 DIN 27.06.2022 PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII

HCL NR. 42 DIN 27.06.2022 PRIVIND SANCȚIUNI PENTRU COLECTARE NESELECTIVĂ DEȘEURI

HCL NR. 41 DIN 27.06.2022 PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR VOLUMINOASE

HCL NR. 40 DIN 27.06.2022 PENTRU INTERZICEREA INCENDIERII

Proces verbal al ședinței din 27.05.2022

HCL nr. 39 din 27.05.2022 privind aprobarea amenajării cu borduri a zonei centrale din comuna Obreja

HCL nr. 38 din 27.05.2022 privind completarea domeniului de activitate al Comunei Obreja cu codul CAEN 3810

HCL nr. 37 din 27.05.2022 privind sancțiuni pentru racordare frauduloasă la rețeaua publică de apă

HCL nr. 36 din 27.05.2022 privind dezlipirea unei suprafețe din

HCL nr. 35 din 27.05.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022

Proces verbal al ședinței din 18.05.2022

HCL nr. 34 din 18.05.2022 privind diminuarea suprafeței terenului înscris în CF nr. 35891 Obreja

HCL nr. 33 din 18.05.2022 privind asigurarea sistemelor de menegemnt pentru primăria Obreja

Proces verbal al ședinței din 12.05.2022

HCL nr. 32 din 12.05.2022 privind Înființare infrastructură pentru transport verde – piste pentru biciclete

Proces verbal al ședinței din 29.04.2022

HCL nr. 31 din 29.04.2022 privind stadiul de înscriere în Registrul agricol HCL nr. 31 din 29.04.2022 privind stadiul de înscriere în Registrul agricol

HCL nr. 30 din 29.04.2022 privind repararea acoperișului imobilului cu nr. 97 din Var

HCL nr. 29 din 29.04.2022 privind repararea acoperișului căminului cultural din Var

HCL nr. 28 din 29.04.2022 privind repararea drumului agricol din zona Rovină, Obreja

HCL nr. 27 din 29.04.2022 privind repararea drum Zona Gării din Obreja

HCL nr. 26 din 29.04.2022 privind reparare drum Iaz, de la nr. 237 la stația electrică

HCL nr. 25 din 29.04.2022 privind amenajarea centrului civic din Iaz

HCL nr. 24 din 29.04.2022 privind amenajarea curții școlii generale din Iaz

HCL nr. 23 din 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale

HCL nR. 22 DIN 29.04.2022 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

HCL nr. 21 din 29.04.2022 privind Modificarea Statului de funcții

HCL nr. 20 din 29.04.2022 privind modificarea anexei 2 la HCL Obreja nr. 70 din 21.11.2021

HCL NR. 19 din 29.04.2022 privind Stabilirea condițiilor de închiriere a căminelor culturale

Proces verbal al ședinței din 20.04.2022

HCL nr. 18 din 20.04.2022 privnd Reînnoirea contractului de închiriere frizerie

HCL nr. 17 din 20.04.2022 privnd Delegarea activității de colectare a deșeurilor

HCL nr. 16 din 20.04.2022 privnd rectificarea bugetului pe anul 2022

HCL nr. 15 din 20.04.2022 privind organizarea Festivalului Achim Nica 2022

HCL nr. 14 din 20.04.2022 privind organizarea rugilor 2022

Proces verbal sedință din 28.03.2022

HCL nr. 13 din 28.03.2022 privind aprobarea vânzării și a raportului de evaluare în vederea vânzării unor suprafețe de teren aflate în proprietatea privată a Comunei Obreja

HCL nr. 12 din 28.03.2022 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului situat în localitatea Obreja, teren în intravilan înscris în CF 35811 Obreja, nr. topografic 837

HCL nr. 11 din 28.03.2022 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului situat în localitatea Obreja, înscris în CF nr. 35149 Obreja, nr. cadastral 35149

HCL nr. 10 din 28.03.2022 privind realizarea unor podețe pe străzile din comuna Obreja

HCL nr. 9 din 28.03.2022 privind realizarea unor rigole trapezoidale în cele 4 sate din comuna Obreja

HCL nr. 8 din 28.03.2022 privind aprobarea ”Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la nivelul comunei Obreja

HCL nr. 7 din 28.03.2022 privind aprobarea ”Planului de apărare în cazul producerii unei situații de urgență provocate de cutremur sau alunecări de teren pe teritoriul comunei Obreja” reactualizat

HCL nr. 6 din 28.02.2022 privind majorarea valorii contractului

HCL nr. 5 din 28.02.2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr. 4 din 11.02.2022 de aprobare a bugetului local 2022

HCL nr. 3 din 11.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetar

HCL NR. 2 din 31.01.2022 de aprobare a planului de acțiuni

HCL nr. 1 din 06.01.2022 privind acoperirea deficitului din exce

HCL 85 DIN 23.12.2021 REȚEAUA ȘCOLARĂ 2022-2023

HCL 84 DIN 23.12.2021 MODIFICARE HCL 44 DIN 2020

HCL 83 DIN 23.12.2021 LOC DEPOZITARE DEȘEURI INERTE

HCL 82 DIN 23.12.2021 REPARARE DRUM OBREJA

HCL 81 DIN 23.12.2021 REPARARE DRUM AGRICOL CIUTA

HCL NR. 80 DIN 23.12.2021 PRIVIND COTIZAȚIA ANUALĂ….

HCL 79 DIN 23.12.2021 APROBAREA STATUTULUI COMUNEI…

HOTĂRÂREA NR. 78 DIN 23.12.2021 PRIV. INDICATORII TEHNICO-EC…

HOTĂRÂREA NR. 77 DIN 23.12.2021 PRIVIND PROGRAMUL DE ACHIZIȚII

HCL NR. 76 DIN 23.12.2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI 2021

HCL NR. 75 PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE…

HCL NR. 74 PRIVIND REPARAREA RIGOLEI DIN SATUL IAZ…

HCL 73 DEZMEMBRARE TEREN DIN CF 33294 OBREJA

HCL NR. 72 PRIVIND PRELUNGIREA SCRISORII DE GARANȚIE

HCL 71 PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027

HCL 70 PRIVIND TAXELE ȘI IMPOZITELE PE ANUL 2022

HOTĂRÂREA NR. 69 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2021

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 29.10.2021

HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 29.10.2021 PRIVIND VÂNZAREA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN CF 35149 OBREJA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP

HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 29.10.2021 PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HOTĂRÂREA NR. 66 DIN 29.10.2021 PRIVIND REPARAREA DRUMULUI DE ACCES CĂTRE BAZINUL DIN IAZ

HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 29.10.2021 PRIVIND AMENAJAREA TERENULUI DIN OBREJA DIN ZONA GĂRII

HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 29.10.2021 PRIVIND APROBAREA REALIZĂRII CAPELEI DIN OBREJA

HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 29.10.2021 PRIVIND REABILITAREA RIGOLEI DIN IAZ, DE LA ȘCOALĂ PÂNĂ LA TROIȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 29.10.2021 PRIVIND REALIZAREA A DOUĂ PUNȚI AFERENTE PODULUI DE PE DN 68 DIN SATUL IAZ

HOTĂRÂREA NR. 61 DIN 29.10.2021 PRIVIND REPARAREA DRUMULUI AGRICOL VÂRCIOROVA-GLIMBOCA

HOTĂRÂREA NR. 60 DIN 29.10.2021 PRIVIND APROBAREA REPARĂRII STRĂZII DIN IAZ, DE LA ȘCOALĂ PÂNĂ LA PISTA DE JOC

HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 29.10.2021 PRIVIND REABILITARE DC4 IAZ-VAR

HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 29.10.2021 PRIVIND REABILITARE DRUM DC4 IAZ-CIUTA

HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 29.10.2021 PRIVIND PROIECTUL DE REABILITARE A DRUMULUI DC12

HOTĂRÂREA NR. 56 DIN 29.10.2021 PRIVIND ÎNFIINȚARE REȚELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA IAZ LOT 2

HOTĂRÂREA NR. 55 DIN 29.10.2021 PRIVIND ÎNFIINȚAREA REȚELELOR DE CANALIZARE IN LOCALITAȚILE VAR, IAZ ȘI CIUTA

HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 29.10.2021 PRIVIND PROIECTUL ”EXTINDEREA FRONTULUI DE CAPTARE ȘI REABILITARE REȚELE APĂ”LOT 2

HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 29.10.2021 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI DEVIZULUI PENTRU PROIECTUL ”EXTINDEREA FRONTULUI DE CAPTARE ȘI REABILITARE A REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE APĂ

HOTĂRÂREA NR. 52 DIN 29.10.2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2021

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 30.09.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2021

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 22.09.2021

HOTĂRÂREA NR. 50 DIN 22.09.2021 PROIVIND ÎNCETAREA DE DREPT, ÎNAINTE DE TERMEN, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI LĂDARIU GRIGORE

HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 22.09.2021 PRIVIND REPARAREA JGHEABURILOR LA ȘCOLILE ȘI CĂMINELE CULTURALE DIN COMUNA OBREJA

HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 22.09.2021 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL ”CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE LOCALITATEA OBREJA

PROCES VERBAL AL ȘDINȚEI DE CONSILIU DIN 15.09.2021

HOTĂRÂREA NR. 47 DIN 15.09.2021 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU VERIFICAREA TERENURILOR

HOTĂRÂREA NR. 46 DIN 15.09.2021 PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE CONCESIONARE A TERENULUI CU NR. TOP 969 1 DIN INTRVILANUL LOCALITĂȚII IAZ

HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 15.09.2021 PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE VÂNZARE A UNEI SUPRAFEȚE DE 200 MP

HOTĂRÂREA NR. 44 DIN 15.09.2021 PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE VÂNZARE A TERENULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI CU NR. 167 DIN OBREJA

HOTĂRÂREA NR. 43 DIN 15.09.2021 PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A TERENURILOR DIN ZONA ROVINĂ DIN OBREJA

HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 15.09.2021 PRIVIND DEVIEREA CONDUCTEI DE GAZE DIN ZONA DE ACCES A CAPELEI DIN OBREJA

HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 15.09.2021 PRIVIND SPRIJINIREA PAROHIEI ORTODOXE DIN IAZ CU SUMA DE 20.800 LEI

HOTĂRÂREA NR. 40 DIN 15.09.2021 PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI ACHIM NICA 2021

HOTĂRÂREA NR. 39 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2021

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 23.08.2021

HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 23.08.2021 PRIVIND DESEMNAREA DOMNILOR PEIA ION ȘI ZAIȚA PETRU MARIUS ÎN FORURILE DE CONDUCERE A ADI BABATUL ALPIN NEDEEA

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU DIN 18.08.2021

HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 18.08.2021 PRIVIND ACHIZIȚIONAREA UNOR SERVICII JURIDICE DE SPECIALITATE

HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 18.08.2021 PRIVIND SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE DIN SATUL IAZ

HOTĂRÂREA NR.35 DIN 29.07.2021 PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE CU APĂ SERVICIULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE OBREJA

HOTĂRÂREA NR.34 DIN 29.07.2021 PRIVIND APROBAREA UNOR LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BAZINUL DE COLECTARE ȘI DISTRIBUȚIE A APEI DIN SATUL IAZ, COM. OBREJA

HOTĂRÂREA NR.33 DIN 29.07.2021 PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI CU AMBRUȘ CIPRIAN ANTON PFA

HOTĂRÂREA NR.32 DIN 29.07.2021 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII COM. OBREJA LA REALIZAREA PROIECTULUI VIA TRANSILVANICA (CALEA TRANSILVANIEI)

HOTĂRÂREA NR.31 DIN 29.07.2021 PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI 2021

HOTĂRÂREA NR.30 DIN 29.07.2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

HOTARAREA NR.29 DIN 25.06.2021 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE COLECTARE A DEȘEURILOR

HOTĂRÂREA NR.28 DIN 25.06.2021 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE A SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

HOTĂRÂREA NR.27 DIN 25.06.2021 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII UNOR SERVICII DE ARHIVARE FIZICĂ A DOCUMENTELOR

HOTĂRÂREA NR.26 DIN 25.06.2021 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE

HOTĂRÂREA NR.25 DIN 25.06.2021 PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII PENTRU DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF. NR. 33294 OBREJA

HOTĂRÂREA NR.24 DIN 25.06.2021 PRIVIND ADRESAREA UNEI SOLICITĂRI CĂTRE ADMINISTRATORUL DRUMULUI DN68 PENTRU REALIZAREA UNEI TRECERI DE PIETONI SUPRAÎNĂLȚATE ÎN CENTRUL LOCALITĂȚII OBREJA, PE DN68

HOTĂRÂREA NR.23 DIN 25.06.2021 PRIVIND ADRESAREA UNEI SOLICITĂRI CĂTRE ADMINISTRATORUL DRUMULUI DN68 PENTRU ASIGURAREA TRAFICULUI PIETONAL ÎN ZONA PODULUI DIN LOCALITATEA IAZ

HOTĂRÂREA NR.22 DIN 25.06.2021 PRIVIND APROBAREA CONSTRUIRII UNOR CAPELE MORTUARE îN SATELE OBREJA, CIUTA, IAZ SI VAR

HOTĂRÂREA NR.21 DIN 25.06.2021 PRIVIND APROBAREA ÎNSCRIERII ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI OBREJA

HOTĂRÂREA NR.20 DIN 25.06.2021 PRIVIND REPARAREA DRUMURILOR AGRICOLE

HOTÂRĂREA NR.19 DIN 25.06.2021 PRIVIND REPARAREA DRUMULUI DC 4 IAZ-VAR

HOTARAREA NR.18 DIN 31 MAI 2021 PRIVIND APROBAREA S.C.I.M SI A.S.E.N.E.A

HOTARAREA NR.17 DIN 31 MAI 2021 PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI OBREJA LA CONSTITUIREA A.D.I BANATUL ALPIN NEDEIA

HOTARAREA NR.16 DIN 31 MAI 2021 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARAREA NR.15 DIN 14 APRILIE 2021 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA

HOTARAREA NR.14 DIN 14 APRILIE 2021 PRIVIND APROBAREA INDEXARII IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2022 CU RATA INFLATIEI DE 2.6%

HOTARAREA NR.13 DIN 14 APRILIE 2021 PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI DE PAJISTI DISPONIBILE DIN COMUNA OBREJA

HOTARAREA NR.12 DIN 14 APRILIE 2021 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2021

HOTARAREA NR.11 DIN 14 APRILIE 2021 PRIVIND UTILIZAREA SUMELOR DIN EXCENDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2020 IN ANUL FISCAL 2021

HOTARAREA NR.10 DIN 31.03.2021 PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ACREDITATE

HOTARAREA NR.9 DIN 31.03.2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE SALUBRIZARE

HOTARAREA NR.8 DIN 25.02.2021 PRIVIND INITIEREA PROCEDURII DE INCHIRIERE A PAJISTILOR DISPONIBILE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA

HOTARAREA NR.7 DIN 25.02.2021 PRIVIND APROBAREA COEFICIENTULUI DE SALARIZARE PENTRU POSTUL DE CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT-CADASTRU

HOTARAREA NR.6 DIN 25.02.2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII

HOTARAREA NR.5 DIN 29.01.2021 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI IN VEDEREA CONSTITUIRII DREPTULUI DE ACCES AL SC RCS&RDS SA PE TERENUL-CF 34389 OBREJA

HOTARAREA NR.4 DIN 29.01.2021 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI OBREJA

HOTARAREA NR.3 DIN 29.01.2021 PRIVIND DOTAREA SATELOR CIUTA, IAZ SI VAR CU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

HOTARAREA NR.2 DIN 29.01.2021 PRIVIND APROBAREA COEFICIENTULUI DE SALARIZARE PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I-ELECTRONIST AUTOMATIZARI

HOTARAREA NR.1 DIN 29.01.2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII

HOTARAREA NR.51 DIN 16.12.2020 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI SA VOTEZE IN AGA ADI INTERCOM

HOTARAREA NR.50 DIN 16.12.2020 PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR DE DESZAPEZIRE IN COMUNA OBREJA

HOTARAREA NR.49 DIN 14.12.2020 PRIVIND REALIZAREA CONSTRUCTIEI ANEXE LA SEDIUL PRIMARIEI

HOTARAREA NR.48 DIN 14.12.2020 PRIVIND STABILIREA LOCULUI DE DEPOZITARE A DESEURILOR INERTE IN COMUNA OBREJA

HOTARAREA NR.47 DIN 14.12.2020 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2021

HOTARAREA NR.46 DIN 14.12.2020 PRIVIND TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE PE ANUL 2021

HOTARAREA NR.45 DIN 14.12.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2020

HOTARAREA NR 44 DIN 12.11.2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE IN CADRUL CL. OBREJA

HOTARAREA NR 43 DIN 12.11.2020 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI OBREJA

HOTARAREA NR 42 DIN 12.11.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL OBREJA

ORDIN PRIVIND CONSTATAREA INDEPLINIRII CONDITIILOR LEGALE DE CONSTITUIRE A CL. AL COM. OBREJA SI PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI DE CONSTITUIRE

HOTARAREA NR 41 DIN 30.09.2020 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNEI SPURAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA, SITUAT IN FATA COMPLEXULUI COMERCIAL ……

HOTARAREA NR 40 DIN 30.09.2020 PRIVIND EXECUTAREA DE LUCRARI DE REABILITARE SI INTRETINERE STRAZI SI ALEI PIETONALE IN COM. OBREJA

HOTARAREA NR 39 DIN 30.09.2020 PRIVIND EXECUTAREA DE RIGOLE PE STRAZILE DIN COMUNA OBREJA

HOTARAREA NR 38 DIN 30.09.2020 PRIVIND ASFALTAREA STRAZII DIN COM. OBREJA, SAT IAZ, A ALEII DE ACCES SPRE CIMITIRUL BAPTIST DIN CIUTA….

HOTARAREA NR 37 DIN 30.09.2020 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE BANCI SI FOISOARE IN COMUNA OBREJA

HOTARAREA NR 36 DIN 30.09.2020 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNEI AUTOUTILIATRE PENTRU SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA OBREJA

HOTARAREA NR 35 DIN 30.09.2020 PRIVIND APROBAREA ESALONARII LA PLATA A IMPOZITULUI DATORAT DE CATRE SOCIETATEA SC REBY & SORY TRANS SRL

HOTARAREA NR 34 DIN 30.09.2020 PRIVIND INITIEREA DEMERSURILOR IN VEDEREA VANZARII UNUI TEREN AFERENT IMOBILULUI DIN SATUL IAZ , NR 254…

HOTARAREA NR 33 DIN 30.09.2020 PRIVIND INITIEREA DEMERSURILOR IN VEDEREA VANZARII UNUI TEREN IN SUPRAF. DE 479 MP DIN CF 35410 OBREJA…

HOTARAREA NR 32 DIN 30.09.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM. OBREJA PE ANUL 2020

HOTARAREA NR 31 DIN 31.08.2020 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4000 LEI PT. ACHIZITIONAREA DE TABLETE PT. SCOALA GIMNALIZALA OBREJA

HOTARAREA NR 30 DIN 31.08.2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PT. LUCRAREA “ REABILITARE ALEI PIETONALE IN COM. OBREJA, SAT CIUTA, JUD CS…

HOTARAREA NR 29 DIN 31.08.2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL CL. AL COMUNEI OBREJA

HOTARAREA NR 28 DIN 31.08.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2020

HOTARAREA NR 27 DIN 29.07.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE SALUBRIZARE AL JUDETULUI CARAS- SEVERIN

HOTARAREA NR 26 DIN 29.07.2020 PRIVIND STABILIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTII DE URGENTA PRECUM SI APROBAREA PROCEDURII DE URMAT IN CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA …

HOTARAREA NR 25 DIN 29.07.2020 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU REGLEMENTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, APROBAREA REGULAMENTULUI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ACTIVITATI DIN CADRUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE …

HOTARAREA NR 24 DIN 29.07.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM. OBREJA PE ANUL 2020

HOTARAREA NR 23 DIN 01.07.2020 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI OBREJA PENTRU DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PNDR SUB MASURA 15.1, PLATI PT. ANGAJAMENTE DE SILVO – MEDIU

PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 02.06.2020

HOTARAREA NR. 22 DIN 02. IUNIE 2020 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2021 CU RATA INFLATIEI DE 3.8%

HOTARAREA 21 DIN 02.IUNIE.2020 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARAE PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE PENTRU DESEURILE DE AMBALAJE…

HOTARAREA NR 20 DIN 02.IUNIE.2020 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITATILOR DE COLECTARE SELECTIVA SI TRANSPORT A DESEURILOR PE RAZA UAT OBREJA

HOTARAREA NR 19 DIN 02.IUNIE.2020 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE NR 62428.09.2017 ….

PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 18.05.2020

Hotararea nr 18 din 18.05.2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar in valoare de 15172 lei pt Biserica Adventista de ziua a saptea Obreja…

Hotararea nr 17 din 18.05.2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar in valoare de 22.400 lei pt Biserica Nadejdea Obreja…

HOTARAREA 16 DIN 18.05.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2020

PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 27.04.2020

PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN 30.03.2020

HOTARAREA NR. 15 DIN 27 APRILIE 2020 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2020

HOTARAREA NR 14 DIN 30.03.2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL CL. AL COM. OBREJA

HOTARAREA NR 13 DIN 30.03.2020 PRIVIND APROBAREA PUZ-ULUI PT. PROPRIETATEA CONSTRUITA CASA P+M+GARAJ PE NR. CADASTRAL 34331 OBREJA……

HOTARAREA 12 DIN 30.03.2020 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE COMUNA OBREJA SI LAZAR DOREL…..

HOTARAREA 11 DIN 30.03.2020 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE COMUNA OBREJA SI MIHAILI SERBAN IULIAN…..

HOTARAREA 10 DIN 30.03.2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PT LUCRARILE DE REPARARE SI INTRETINERE A STRZILOR DIN OBREJA DE LA NR……

HOTARAREA 9 DIN 30.03.2020 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CAPELA MORTUARE IN COM. OBREJA

PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 18 FEBRUARIE 2020

HOTARAREA NR 8 PRIVIND UTILIZAREA SUMELOR DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019

HOTARAREA NR 7 DIN 18.02.2020 PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI CU NR CADASTRAL 35139 VAR,….

HOTARAREA NR 6 DIN 18.02.2020 PRIVIND MODIFICAREA COEFICIENTILOR CARE STAU LA BAZA DETERMINARII SALARILOR DE BAZA PT FUNCTIONARII PUBLICI….

HOTARAREA NR 5 DIN DATA DE 18.02.2020 PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PE STRAZILE DIN SATUL OBREJA….

HOTARAREA NR 4 DIN 18.02.2020 PRIVIND NEASUMAREA DE CATRE CL. OBREJA A DERULARII PROGRAMULUI PT SCOLI AL ROMANIEI 2017-2023 LA NIVELUL UAT OBREJA

HOTARAEA NR 3 DIN 18.02.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 27.01.2020

HOTARAREA NR 2 DIN 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII….

HOTARAREA NR 1 DIN 27.01.2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020…..

PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 23.12.2019

HOTARAREA NR 58 DIN 23.12.2019 PRIVIND APROBAREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE OBREJA…

HOTARAREA NR.57 DIN 23.12.2019 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII….

HOTARAREA NR. 56 DIN 23.12.2019 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PT ANUL 2020…

HOTARAREA NR.55 DIN 23.12.2019 PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR….

HOTARAREA NR.54 DIN 23.12.2019 PRIVIND PRIMA INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTEA FUNCIARA A BUNURILOR IMOBILE INSCRISE IN ANEXA 54…

HOTARAREA NR. 53 DIN 23.12.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2019

PROCES VERBAL SEDINTA DIN DATA DE 19.12.2019

HOTARAREA NR. 52 DIN 19.12.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2019

PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 20.11.2019

HOTARAREA NR. 51 DIN 10.12.2019 PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORILOR DE IARNA IN COMUNA OBREJA PENTRU ANUL 2019

HOTARAREA NR. 50 DIN 10.12.2019 PRIVIND APROBAREA VALORII DE INVESTIE A PROIECTULUI DE MODERNIZARE…..

HOTARAREA NR. 49 DIN DATA DE 10.12..2019 PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA DE PRIMARIA COMUNEI OBREJA A AUTO. DUSTER…..

HOTARAREA NR. 48 DIN 10.12.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ….

HOTARAREA NR. 47 DIN DATA DE 20.11.2019 PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA DE PRIMARIA COMUNEI OBREJA A AUTO. DACIA LOGAN…

HOTARAREA NR 46. DIN 20.11.2019 PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A UNUI POST PUBLIC VACANT DE EXECUTIE- CONSILIER CLASA I…. HOTARAREA NR 45 DIN 20.11.2019 PRIVIND APROBAREA REORGANIZARII COMPARTIMENTULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COM. OBREJA HOTARAREA NR 44 DIN 20.11.2019 PRIVIND APROBAREA COTEI DE CARBURANTI PE ANUL 2019 PT. AUTOVEHICULELE SI UTILAJELE DIN DOTAREA PRIMARIEI OBREJA PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 28.10.2019 HOTARAREA NR.43 DIN DATA 28.10.2019 PRIVIND BETONAREA ALEII DE ACCES SPRE CIMITIRUL BAPTIST DIN CIUTA HOTARAREA NR .42 DIN DATA DE 28.10.2019 PRIVIND REPARAREA GARDULUI IMPREJMUITOR AL MINITERENULUI DE FOTBAL DIN SATUL OBREJA…. HOTARAREA NR.41 DIN 28.10.2019 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI INSCRIS IN CF 34118 OBREJA, NR. CAD. 34118, TEREN IN EXTRAVILANUL LOC. VAR…. HOTARAREA NR. 40 DIN 28.10.2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI A TAXELOR LOCALE SPECIALE PE ANUL FISCAL 2020 HOTARAREA NR. 39 DIN 28.10.2019 – PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2019 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 17.10.2019 HOTARAREA NR 38 DIN 17.10.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ACTUALIZATI, A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT……. PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 30.09.2019 HOTARAREA NR 37 DIN 30.09.2019 PRIVIND BETONAREA ALEILOR PIETONALE IN SATUL OBREJA , COM. OBREJA DE LA Nr. 107 LA NR. 132 SI DE LA NR. 69 LA Nr. 94, PE O LUNGIME DE 467M, IN VALOARE DE …. HOTARAREA NR 36 DIN 30.09.2019 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE COM. OBREJA SI DOAMNA MUNTEANU GEORGIANA IULIA , PRIN CARE TERENURILE DIN CF 35143 OBREJA… HOTARAREA NR 35 DIN 30.09.2019 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI OBREJA … PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 23.08.2019 HOTARAREA NR 34 DIN 23.08.2019 PRIVIND DECOLMATAREA PARAULUI IEZUT DIN SATUL OBREJA HOTARAREA NR 33 DIN 23.08.2019 PRIVIND REPARAREA DRUMULUI DC4 IAZ- VAR DIN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 32 DIN 23.08.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 29.07.2019 HOTARAREA NR 31 DIN 29.07.2019 PRIVIND APROBAREA VANZARII SI A RAPORTULUI DE EVALUARE IN VEDEREA VANZARII UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 638 MP… PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 25.06.2019 HOTARAREA NR 30 DIN 25.06.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 21.05.2019 HOTARAREA NR 29 DIN 21.05.2019 PRIVIND REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE AFLATE IN INVENTARUL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 28 DIN 21.05.2019 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI OBREJA DOMNULUI STANESCU NICOLAE HOTARAREA NR 27 DIN 21.05.2019 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI INSCRIS IN CF 34827 OBREJA. HOTARAREA NR 26DIN 21.05.2019 PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII IMOBILULUI INSCRIS IN CF 884 OBREJA…. HOTARAREA NR 25 DIN 21.05.2019 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII, PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETEI DE 300MP… HOTARAREA NR 24 DIN 21.05.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHINO-ECONOMICI ACTUALIZATI…. HOTARAREA NR 23 DIN 21.05.2019 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE ACTUALIZAT PENTRU ANUL 2019 PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 15.04.2019 HOTARAREA NR22 DIN 15.04.2019 PRIVIND APROBAREA DEMERSURILOR IN VEDEREA INSCRIERII IN EVIDENTELE CADASTRULUI IMOBILUL CU DENUMIREA BUCUROSU- PADURE IN SUPRAFATA DE 96.2HA HOTARAREA NR 21 DIN DATA DE 15.04.2019 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2020 CU RATA INFLATIEI DE 4,6% HOTARAREA NR 20 DIN 15.04.2019 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2019 HOTARAREA NR 19 PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII UNUI POST PUBLIC DE EXECUTIE DIN CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CONSILIER , CLASA I , GRAD PROFESIONAL ASISTENT…. HOTARAREA NR 18 DIN 25.03.2019 PRIVIND OBLIGATIVITATEA PREZENTARII CERTIFICATUL FISCAL DE CATRE PERSOANELE CARE NU AU DOMICILIUL PE RAZA UAT OBREJA SI SOLICITA DOMICILIUL PE RAZA COM. OBREJA HOTARAREA NR 17 DIN 25.03.2019 PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE PRINCIPALE AL CONTRIBUABILOR PERS. FIZICE SI JURIDICE CATRE BUGETUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 16 DIN DATA DE 25.03.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII FESTIVALULUI ACHIN NICA 2019 IN COM OBREJA HOTARAREA NR 15 DIN 25.03.2019 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI INSCRIS IN CF 34316 OBREJA PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 25.03.2019 HOTARAREA NR 14 DIN 28.02.2019 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL OBREJA NR 35 DIN 26.11.2018 PRIVIND VALORILE IMPOZABILE… HOTARAREA NR 13 DIN DATA DE 28.02.2019 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI OBREJA, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA CL OBREJA HOTARAREA NR 12 DIN 28.02.2019 PRIVIND INITIEREA PROCEDURII PENTRU ORGANIZAREA LICITATIEI IN VEDEREA CONCESIONARII IMOBILULUI INSCRIS IN CF 34606 OBREJA Hotararea nr 11 din data de 28.02.2019 privind revocarea HCL OBREJA NR 3 DIN DATA DE 28.02.2019 HOTARAREA NR 10 DIN 28.02.2019 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PAJISTI ATRIBUITE PRIN LICITATIE PUBLICA IN ANUL 2018 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 28.02.2019 HOTARARE NR 9 DIN 21.02.2019 PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL HOTARAREA NR 8 DIN DATA DE 21.02.2019 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DE LA BUGETUL LOCAL A SUMELOR PENTRU SERVICIILE DE SALUBRITATE PRESTATE PT INSTITUTIILE PUBLICE DIN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 7 DIN 21.02.2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019 CE VOR FI EXECUTATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL , PRECUM SI DE CATRE PERSOANELE ASUPRA … HOTARAREA NR 6 DIN 21.02.2019 PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ACREDITATE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020… HOTARAREA NR 5 DIN 21.02.2019 PRIVIND DESEMNAREA UNEI PERSOANE DIN COMPARTIMENTUL FINANCIAR CARE VA FI IMPUTERNICITA CU RECUPERAREA DATORIILOR RESTANTE CATRE BUGETUL LOCAL… HOTARAREA NR 4 DIN DATA DE 21.02.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI ACTUALIZATI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL…. PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 21.02.2019 HOTARAREA NR 3 DIN DATA DE 28.01.2019 PRIVIND INITIEREA PROCEDURII PENTRU VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI INSCRIS IN CF 34606 OBREJA… HOTARAREA NR 2 DIN DATA DE 28.01.2019 PRIVIND INITIEREA PROCEDURII PENTRU EFECTUAREA UNOR SCHIMBURI DE TERENURI APARTINAND COMUNEI OBREJA… HOTARAREA NR 1 DIN 28.01.2019 PRIVIND APROBAREA INDICTORILOR TEHNICO- ECONOMICI ACTUALIZATI, A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL Proces verbal al sedintei din data de 28.01.2019 HOTARAREA NR 44 DIN 19.12.2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELEI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2018 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 13.12.2018 HOTARAREA NR 43 DIN 13.12.2018 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019 IN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 42 DIN 13.12.2018 PRIVIND ACORDAREA DE PUNGI DE CRACIUN PRESCOLARILOR SI ELEVILOR DIN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 41 DIN 13.12.2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2018 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 26.11.2018 HOTARAREA NR 40 DIN 26.11.2018 PRIVIND RALIZAREA UNEI RIGOLE SI PODETE PE DC4 IAZ – VAR , IN INTRAVILANUL LOC. IAZ HOTARAREA 39 DIN 26.11.2018 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII INCHEIAT INTRE CL. OBREJA SI AMBRUS CIPRIAN ANTON PFA HOTARAREA NR 38 DIN DATA 26.11.2018 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI IN VEDEREA CONSTITUIRII DREPTULUI DE ACCES A SC RCS&RDS SA BUCURESTI PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 300MP SITUAT IN COMUNA OBREJA ,SATUL IAZ …. HOTARAREA NR 37 DIN DATA 26.11.2018 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI IN VEDEREA CONSTITUIRII DREPTULUI DE ACCES A SC RCS & RDS SA BUCURESTI PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 300MP SITUAT IN COMUNA OBREJA ,SATUL VAR …. HOTARAREA NR 36 DIN 26.11.2018 PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “BANATUL CARASAN“ HOTARAREA 35 DIN DATA DE 26.11.2018 PRIVIND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI TAXELE LOCALE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA 26.10.2018 HOTARAREA NR 34 DIN 26.10.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “DECOLMATARE, DEFRISARE RIGOLE PE SECTORUL DE DR. DC 4 IAZ -VAR, JUD. CS HOTARAREA NR 33 DIN 26.10.2018 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL OBREJA NR 49 DIN 27.11.2017 PRIVIND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI A TAXELOR LOCALE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2018 HOTARAREA 32 DIN 26.10.2018 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU COMERCIAL , PROPRIETATE A CL. OBREJA , SITUAT LA PARTERUL CLADIRII “BLOC SEDIU UNITATI“ DIN OBREJA, SOCIETATII PATROL SECURITY SYSTEMS SRL HOTARAREA 31 DIN 26.10.2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2018 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 24.09.2018 HOTARAREA NR 30 DIN 24.09.2018 PRIVIND APROBAREA TRANSF. UNUI POST PUBLIC DE EXECUTIE DIN REFERENT , CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENTIN CADRUL SPCLEP OBREJA… HOTARAREA NR 29 DIN 24.09.2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018. HOTARAREA NR 28 DIN 24.09.2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COM. OBREJA PE ANUL 2018 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 02.08.2018 HOTARAREA NR 27 DIN 02.08.2018 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COM OBREJA A TRENULUI EXTRAVILAN INSCRIS IN CF NR 33070 ZAVOI HOTARAREA NR 26 DIN 02.08.2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 IN COM OBREJA HOTARAREA NR 25 DIN 02.08.2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU PROIECTUL “ MODERNIZARE STRAZI PE RAZA COM OBREJA“ HOTARAREA NR 24 DIN 17.07.2018 PRIVIND APROBAREA DEMARARII DEMERSURILOR DE INFIINTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COM OBREJA HOTARAREA NR 23 DIN 17.07.2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COM OBREJA PE ANUL 2018 HOTARAREA NR 22 DIN 17.07.2018 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI PETRESCU MIRCEA DAN IN FUNCTIA DE MEMBRU AL COMISIEI DE SPECIALITATE NR 3 HOTARAREA NR 21 DIN 17.07.2018 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL COM OBREJA AL DOMNULUI PETRESCU MIRCEA DAN PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 17.07.2018 HOTARAREA 20 NR DIN DATA DE 18.06.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA DE LUCRARI DE EXECUTARE A RIGOLELOR PE SEC. DE DR. DC4 IAZ- VAR HOTARAREA NR 19 DIN DATA 18.06.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA DE LUCRARI PRIVIND REPARATII INVELITOARE SI FATADE SCOALA CU CLASELE I-IV SAT VAR HOTARAREA NR 18 DIN 30.05.2018 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI GROZA MOISA SI DECLARAREA VACANTAA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL HOTARAREA NR 17 DIN 30.05.2018 PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII TAXEI PENTRU UTILIZAREA INFRASTUCTURII PUBLICE LOCALE A COM OBREJA DE CATRE MIJLOACELE DE TRANSPORT PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 30.05.2018 HOTARAREA NR 16 DIN DATA DE 27.04.2018 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR CL. OBREJA NR 58,59,60 SI 61 DI 28.12.2017 HOTARAREA 15 DIN DATA DE 27.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR 1 LA HOTARAREA CL. OBREJA NR 17 DIN 27.03.2017 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM. OBREJA HOTARAREA NR 14 DIN 27.04.2018 PRIVIND APROBAREA DALI SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “MODERNIZARE TROTUARE PE RAZA COMUNEI OBREJA“ HOTARAREA NR 13 DIN DATA DE 27.04.2018 PRIVIND RECTIFCAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COM. OBREJA PE ANUL 2018 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 26.03.2018 HOTARAREA NR 12 DIN 26.03.2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII FESTIVALULUI “ACHIM NICA“ 2018 IN COM. OBREJA HOTARAREA NR 11 DIN 26.03.2018 PRIVIND ORGANIZAREA RUGILOR DIN COM OBREJA HOTARAREA NR 10 DIN 26.03.2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM OBREJA PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 28.02.2018 HOTARAREA NR 9 DIN DATA DE 28.02.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE ACHIZITII SI DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PT PROIECTUL “CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE LOC. OBREJA“ HOTARAREA NR 8 DIN 28.02.2018 PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTII AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA PROCES – VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 14.02.2018 HOTARAREA NR 7 DIN DATA DE 14.02.2018 PRIVIND MODIFICAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ACREDITATE PT ANUL SCOLAR 2018-2019DE PE TERITORIUL UAT OBREJA HOTARAREA NR 6 DIN DATA DE 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI AJUTOR DE URGENTA PENTRU FAMILIA PANFILESCU DIN VAR NR 202 HOTARAREA NR 5 DIN DATA DE 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI AJUTOR DE URGENTA FAM STANAMIRESCU DIN SATUL IAZ 242 HOTARAREA NR 4 DIN DATA DE 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA REALIZARII UNOR SANTURI DE PAMANTLA DR COMUNAL DC4 HOTARAREA NR 3 DIN DATA DE 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL… HOTARAREA NR 2 DIN DATA DE 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 15.01.2018 HOTARAREA NR 1 DIN DATA DE 15.01.2018 – PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNO – ECONOMICI SI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL ….. PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 28.12.2017 HOTARAREA NR 61 DIN DATA DE 28.12.2017 PRIVIND APROBAREA TRECERII IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA A TERENURILOR CARE AU APARTINUT “COMPOSESORATULUI DE PASUNAT AL LOCUITORILOR DIN COMUNA VAR“ HOTARAREA NR 60 DIN DATA DE 28.12.2017 PRIVIND APROBAREA TRECERII IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA A TERENURILOR CARE AU APARTINUT “COMPOSESORATULUI DE PASUNAT AL LOCUITORILOR DIN COMUNA CIUTA HOTARAREA NR 59 DIN DATA DE 28.12.2017 PRIVIND APROBAREA TRECERII IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA A TERENURILOR CARE AU APARTINUT “COMPOSESORATULUI DE PASUNAT AL LOCUITORILOR DIN COMUNA IAZ HOTARAREA NR 58 DIN DATA DE 28.12.2017 PRIVIND APROBAREA TRECERII IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA A TERENURILOR CARE AU APARTINUT “COMPOSESORATULUI DE PASUNAT AL LOCUITORILOR DIN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 57 DIN DATA DE 28.12.2017 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANTICORUPTIE A COMUNEI OBREJA PT PERIOADA 2016-2020 SI A PLANULUI DE INTEGRITATE AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 56 DIN DATA DE 28.12.2018 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACHIZITII PT PROIECTUL “ MODERNIZARE STRAZI PE RAZA COMUNEI OBREJA , JUDETUL CARAS- SEVERIN“ HOTARAREA NR 55 DIN DATA DE 28.12.2017 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PT ANUL 2018 IN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 54 DIN 28.12.2018 – PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ACREDITATE PT ANUL SCOLAR 2018-2019 DE PE TERITORIUL COM. OBREJA PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 27.11.2017 HOTARAREA NR 53 DIN DATA DE 27.11.2017 – PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORILOR DE IARNA IN COMUNA OBREJA PENTRU ANUL 2017 HOTARAREA NR 52 DIN DATA DE 27.11.2017- PRIVIND APROBAREA UNOR MODIFICARI LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR 3143 DIN 07.12.2015 INCHEIAT INTRE CL. OBREJA SI AMBRUS CIPRIAN ANTON PFA HOTARAREA NR 51 DIN 27.11.2017 PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA PT. PROIECTUL “ CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA OBREJA, COM. OBREJA“ HOTARAREA NR 50 DIN DATA DE 27.11.207- PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 49 DIN DATA DE 27.11.2017- PRIVIND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI A TAXELOR LOCALE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2018 HOTARAREA NR 48 DIN DATA DE 27.11.2017- PRIVIND RECTIFICAREA DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COM. OBREJA PE ANUL 2017 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 23.10.2017 HOTARAREA NR 47 DIN 23.10.2017 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI ASUPRA A 250MP TEREN INSCRIS IN CF 470IAZ ACORDAT IN BAZA LEGII  58 SI 59 DIN 1974 NUMITILOR DUMBRAVA LUCIAN SI SOTIA DUMBRAVA SOLOMIA HOTATAREA NR 46 DIN 23.10.2017 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A COM OBREJA CUPRINSE IN APV 960 BUCUROSU MARE HOTARAREA NR 45 din 23.10.2017- PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI AL CAIETULUI DE SARCINI PT ORGANIZAREA LICITATIEI IN VEDEREA CONCESIONARII TERENULUI CU NR TOP 825/1/2 SITUAT IN COM OBREJA SAT IAZ HOTARAREA NR 44 din 23.10.2017 – PRIVIND APROBAREA UNOR REPARATII LA CAMINUL CULTURAL DIN SAT IAZ HOTARAREA NR 43 din 23.10.2017- PRIVIND BETONAREA ALEII DE ACCES SPRE CIMITIRUL DIN SATUL IAZ HOTARAREA NR 42 din 23.10.2017- PRIVIND APROBAREA EFECTUARII UNOR REPARATII LA SCOALA GENERALA DIN SATUL VAR HOTARAREA NR 41 din data de 23.10.2017 -PRIVIND APROBAREA COM. OBREJA LA PROGRAMUL RABLA 2017 IN VEDEREA ACHIZITIONARII UNUI AUTOTURISM PRIN ACEST PROGRAM DE CATRE COM OBREJA HOTARAREA NR 40 din 23.10.2017 – PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COM. OBREJA PE ANUL 2017 HOTARAREA NR 39 DIN 23 .10.2017 -PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CAT. DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANTEAZA DE CATRE STAT HOTARAREA NR 38 DIN 23.10.2017 PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE CL. OBREJA SI DOMNUL METEA NICOLAE HOTARAREA NR 37 DIN 23.10.2017 PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 36 DIN 23.10.2017 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI OBREJA SI APROBAREA REG. DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 21.09.2017 PROCES VERBAL -SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 04.08.2017 HOTARAREA NR 35 DIN DATA DE 21.09.2017 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2017 HOTARAREA NR 34 DIN DATA DE 21.09.2017- PRIVIND APROBAREA VALORII DE INVESTITIE SI SOLICITARII UNEI SCRISORI DE GARANTIE PENTRU PROIECTUL MODERNIZARE STRAZI HOTARAREA NR 33 DIN DATA DE 04.08.2017- PRIVIND DEZMEMBRAREA UNEI SUPRAFETE DE 2000MP DIN IMOBILUL CU NR TOP 8251 IAZ, INSCRIS IN CF NR 30537 OBREJA , AFLAT IN DOMENIUL PRIVAT AL COM. OBREJA HOTARAREA NR 32 DIN 04.08.2017- PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 31 DIN 13.07.2017 – PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE IN VEDEREA CONCESIONARII A UNEI SUPRAFETE DE 2000MP DIN PARCELA CU NR TOP 825 /1 ,IN VEDEREA  REALIZARII UNEI INVESTITII HOTARAREA NR 30 DIN DATA DE 13.07.2017 – PRIVIND APROBAREA AMPLASARII MASEI LEMNOASE DESTINATA PRODUCTIEI ANUL 2017 PENTRU PADURILE COM OBREJA HOTARAREA NR 29 DIN DATA DE 13.07.2017- PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST PUBLIC DIN CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL SPCLEP OBREJA , IN REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT HOTARAREA NR 28 DIN DATA DE 13.07.2017- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2017 PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 13.07.2017 HOTARAREA NR 27 DIN DATA DE 15.06.2017 –  PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR 1 LA HCL OBREJA NR 17/ 27.03.2017 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM OBREJA, APROBAT PRIN HCL NR 7 DIN 19. 08.2017 PROCES -VERBAL SEDINTA DIN DATA DE 15.06.2017 HOTARAREA NR 26 DIN DATA DE 29.05.2017- PRIVIND ADERAREA COMUNEI OBREJA LA ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA HOTARAREA NR 25 DIN DATA DE 29.05.2017- PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2017 IN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 24 DIN DATA DE 29.05.2017 – PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU URGENTE OBREJA, APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATUTULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE A FUNCTIONARE A S.V.S.U. HOTARAREA NR 23 DIN 29.05.2017- PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OBREJA PE ANUL 2017 PROCES VERBAL – SEDINTA DE CONSILIUL DIN DATA DE 29.05.2017 HOTARARE  NR  22 DIN DATA DE 24.04.2017-PRIVIND STABILIREA UNOR SANCTIUNI PENTRU CEI CARE IN MOD FRAUDULOS SE RACORDEAZA LA RETEA SAU INTERVIN ASUPRA CONTOARELOR DE APA DE LA RETEAUA DE DISTRIBUTIE A APEI DIN COM. OBREJA HOTARAREA NR 21 DIN DATA DE 24.04.2017- PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE DIN CONSILIER JURIDIC DEBUTANT IN CONSILIER JURIDIC ASISTENT PROCES VERBAL SDEINTA DIN DATA DE 24.04.2017 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA UNOR SANCTIUNI PENTRU CEI CARE IN MOD FRAUDULOS SE RACORDEAZA LA RETEA SAU INTERVIN ASUPRA CONTOARELOR DE APA DE LA RETEAUA DE DISTRIBUTIE A APEI DIN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 20 DIN DATA DE 27.03.2017 PRIVIND STABILIREA CHIRIEI PENTRU APARTAMENTELE DIN BLOCUL DE LOCUINTE PROPRIETATE A COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 19 DIN DATA DE 27.03.2017 PRIVIND ORGANIZAREA RUGILOR DIN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 18 DIN DATA DE 27.03.2017 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2017 HOTARAREA NR 17 DIN DATA DE 27.03.2017 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI OBREJA , APROBAT PRIN HCL NR 7 DIN DATA DE 19.08.1999 PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 17.03.2017 HOTARAREA NR 16 DIN DATA DE 17.03.2017 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “ MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA OBREJA , JUDETUL CARAS- SEVERIN“ HOTARAREA NR 15 DIN DATA DE 17.03.2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII FESTIVALULUI ACHIM NICA HOTARAREA NR 14 DIN DATA DE 17.03.2017 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR IN BANI PENTRU POP VASILE DIN VAR , NR 159 HOTARAREA NR 13 DIN DATA DE 17.03.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE ( D.A.L.I) , PRECUM SI A ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL … HOTARAREA NR 12 DIN DATA DE 17.03.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE ( D.A.L.I) , PRECUM SI A ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL … HOTARAREA NR 11 DIN DATA DE 17.03.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII            ( D.A.L.I.), PRECUM SI A ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL … PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU DIN DATA DE 27.02.2017 HOTARAREA NR 10 DIN 27.02.2017 PRIVIND APROBAREA SCOATERII LA CONCURS A DOUA POSTURI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER CALSA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL SPCLEP OBREJA HOTARAREA NR 9 DIN DATA DE 27.02.2017 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ANEXEI NR 2 LA HCL NR 61 DIN 28.11.2016 PRIVIND TAXELE SPECIALE LOCALE PE ANUL 2017 HOTARAREA NR 8 DIN DATA DE 27.02.2017 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “INTERCOM DESEURI “ CARAS- SEVERIN HOTARAREA NR 7 DIN DATA DE 27.02.2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2017 HOTARAREA NR 6 DIN DATA DE 27.02.2017 PRIVIND COMPENSAREA IN BANI PENTRU ANUL 2017 A MEMBRILOR ECHIPEI DE INTERVENTIE SI INCENDII DIN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 5 DIN DATA DE 27.02.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC AL MODELULUI CARD- LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERS. CU HANDICAP HOTARAREA NR 4 DIN DATA DE  27.02.2017  PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ACREDITATE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 DE PE UAT OBREJA HOTARAREA NR 3 DIN DATA DE 27.03.2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI OBREJA PROCES VERBAL SEDINTA DIN DATA DE 06.01.2017 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPENSAREA IN BANI PE ANUL 2017 A MEMBRILOR ECHIPEI DE INTERVENTIE INCENDII DIN CADRU SVSU AL COMUNEI OBREJA PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPENSAREA IN BANI PE ANUL 2017 A MEMBRILOR ECHIPEI DE INTERVENTIE INCENDII DIN CADRU SVSU AL COMUNEI OBREJA PROIECT DE HOTATARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “INTERCOM DESEURI “ CARAS- SEVERIN PROIECT DE HOTATARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “INTERCOM DESEURI “ CARAS- SEVERIN PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2017, CE VOR FI EXECUTATE DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM L 416 /2001 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2017, CE VOR FI EXECUTATE DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM L 416 DIN 2001 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC AL MODELULUI CARD – LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC AL MODELULUI CARD – LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PROIECT DE HOTARAE PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ACREDITATE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 DE PE TERITORIUL ADRMINISTRATIV OBREJA PROIECT DE HOTARAE PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ACREDITATE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 DE PE TERITORIUL ADRMINISTRATIV OBREJA PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL CL. OBREJA PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL CL. OBREJA HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI PE ANUL 2017 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI HOTARAREA NR 2 DIN DATA DE 06.01.2017- HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI PE ANUL 2017 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2016 HOTARAREA NR 1 DIN DATA DE 06.01.2017- HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2016 HOTARARE PRIVIND PREMIEREA ECHIPEI DE FOTBAL A COMUNEI OBREJA , A.S. VULTURII OBREJA, PENTRU CLASAREA PE PRIMUL LOC LA FINALUL TURULUI HOTARAREA NR 69 DIN DATA DE 29.12.2016 - HOTARARE PRIVIND PREMIEREA ECHIPEI DE FOTBAL A COMUNEI OBREJA , A.S. VULTURII OBREJA, PENTRU CLASAREA PE PRIMUL LOC LA FINALUL TURULUI HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE UAT OBREJA HOTARAREA NR 68 DIN DATA DE 29.12.2016 -HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE UAT OBREJA PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU DIN DATA DE 29.12.2016 PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU DIN DATA DE 29.12.2016 HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR.3143 DIN 07.12.2016 INCHEIAT INTRE CLC OBREJA SI AMBRUS CIPRIAN ANTON PFA HOTARAREA NR 67 DIN DATA DE 14.12.2016 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR.3143 DIN 07.12.2016 INCHEIAT INTRE CLC OBREJA SI AMBRUS CIPRIAN ANTON PFA HOTARARE PRIVIND PREZENTAREA SI APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PT. ANUL 2017 IN COM. OBREJA HOTARAREA NR 66 DIN DATA DE 14.12.2016- HOTARARE PRIVIND PREZENTAREA SI APROBAREA PROGRAMULUI  ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PT. ANUL 2017 IN COM. OBREJA HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 HOTARAREA  NR 65 DIN DATA DE 14.12.2016 -HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 PROCES VERBAL – SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 14.12.2016 PROCES VERBAL – SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 14.12.2016 HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE PUNGI DE CRACIUN PRESCOLARILOR SI ELEVILOR DE LA SCOALA GIMNAZIALA OBREJA HOTARAREA NR 64 DIN DATA DE 28.11.2016 -HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE PUNGI DE CRACIUN PRESCOLARILOR SI ELEVILOR DE LA SCOALA GIMNAZIALA OBREJA HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU REALIZAREA UNEI REMIZE DE POMPIERI IN SATUL OBREJA DIN COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 63 DIN DATA DE 28.11.2016 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU REALIZAREA UNEI REMIZE DE POMPIERI IN SATUL OBREJA DIN COMUNA OBREJA HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU AMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA DIN CIUTA SI VAR HOTARAREA NR 62 DIN DATA DE 28.11.2016 -HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU AMENAJAREA LOCURILOR DE JOACA DIN CIUTA SI VAR HOTARARE PRIVIND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA SI A TAXELOR LOCALE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2017 IN COM. OBREJA HOTARAREA NR 61 DIN DATA DE 28.11.2016- HOTARARE PRIVIND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA SI A TAXELOR LOCALE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2017 IN COM. OBREJA ANEXA NR 1 SI NR 2 LA HCL OBREJA NR 61 DIN 28.11.2016 ANEXA NR 1 SI NR 2 LA HCL OBREJA NR 61 DIN 28.11.2016   HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 HOTARAREA NR 60 DIN DATA DE 28.11.2016 - HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 PROCES VERBAL – SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 28.11.2016 PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE  28.11.2016 HOTARARE PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL OBREJA , NR. 48 DIN 28.07.2016 HOTARAREA NR 59 DIN DATA DE 24.10.2016- HOTARARE PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL OBREJA , NR. 48 DIN 28.07.2016 HOTARARE PRIVIND INITIEREA DEMERSURILOR DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 58 DIN DATA DE 24.10.2016 HOTARARE PRIVIND INITIEREA DEMERSURILOR DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI OBREJA PROCES VERBAL SEDINTA DIN 24.10.2016 PROCES VERBAL AL SEDINTEI  DE CONSILIU DIN DATA DE 24.10.2016 HOTARARE PRIVIND DELEGAREA UNUI REPREZENTANT DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL OBREJA , PENTRU A FACE PARTE DIN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE OBREJA HOTARAREA NR 57 DIN DATA DE 26.09.2016 -HOTARARE PRIVIND DELEGAREA UNUI REPREZENTANT DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL OBREJA , PENTRU A FACE PARTE DIN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE OBREJA HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE CONSILIUL LOCAL  OBREJA SI DOMNUL METEA NICOLAE HOTARAREA NR 56 DIN DATA DE 26.09.2016 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE CONSILIUL LOCAL OBREJA SI DOMNUL METEA NICOLAE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE ASUPRA UNOR TERENURI AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 55 DIN DATA DE 26.09.2016 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE ASUPRA UNOR TERENURI AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI OBREJA HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR. 54 DIN DATA DE 26.09.2016 - HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI OBREJA HOTARARE PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL OBREJA , NR. 32 DIN 25.05.2016 HOTARAREA NR 53 DIN DATA DE 26.09.2016 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL OBREJA , NR. 32 DIN 25.05.2016 HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 HOTARAREA NR 52 DIN DATA DE 26.09.2016- HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 PROCES- VERBAL – SEDINTA PROCES VERBAL – SEDINTA DIN DATA DE 29.08.2016 HOTARAREA  PRIVIND PARTICIPAREA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE LA LICITATII PUBLICE ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL OBREJA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE CONCESIUNE / INCHIRIERE A PAJISTILOR AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 51/29.08.2016- PRIVIND PARTICIPAREA PESOANELOR FIZICE SAU JURIDICE LA LICITATII PUBLICE ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL OBREJA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE CONCESIUNE/ INCHIRIERE A PAJISTILOR AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI OBREJA HOTARARE PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI OBREJA , IN CONDITIILE LEGII IN VEDEREA INCHIRIERII CONTRACTELOR HOTARAREA NR 50 DIN DATA DE 28.07.2016 –  HOTARARE PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI OBREJA , IN CONDITIILE LEGII IN VEDEREA INCHIRIERII CONTRACTELOR HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA TITULARULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PASUNE IN CAZUL DECESULUI ACESTUIA CU UN MOSTENITOR LEGAL CAT SI SCHIMBARE TITULAR DIN PERSOANA FIZICA CARE ULTERIOR A DEVENIT PFA HOTARAREA NR 49 DIN DATA 28.07.2016 - HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA TITULARULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PASUNE IN CAZUL DECESULUI ACESTUIA CU UN MOSTENITOR LEGAL CAT SI SCHIMBARE TITULAR DIN PERSOANA FIZICA CARE ULTERIOR A DEVENIT PFA HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII UNEI SUPRAFETE DE 150MP DIN TERENUL INSCRIS IN CF 581 VAR CU NR TOP 2163- PASUNE IN PARAUL VARANULUI HOTARAREA NR 48 DIN DATA DE 28.07.2016- HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEZLIPIRII UNEI SUPRAFETE DE 150MP DIN TERENUL INSCRIS IN CF 581 VAR CU NR TOP 2163- PASUNE IN PARAUL VARANULUI HOTARARE PRIVIND APROBARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL OBREJA SI AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI HOTARAEA NR 47 DIN DATA DE 28.07.2016 -HOTARARE PRIVIND APROBARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL OBREJA SI AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL OBREJA HOTARAREA NR 46 DIN DATA DE 28,07,2016-HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL OBREJA HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 HOTARAREA NR 45 DIN DATA DE 28,07,2016- HOTARARE PRIVIND  RECTIFICAREA  BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 PROCES VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL – SEDINTA DIN DATA DE 28,07,2016 HOTARAREA NR 44 DIN DATA DE 23.06.2016- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA INTRUNIT IN SEDINTA DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 44 DIN DATA DE 23.06.2016- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA INTRUNIT IN SEDINTA DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 43 DIN DATA DE 23.06.2016- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA INTRUNIT IN SEDINTA DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 43 DIN DATA DE 23.06.2016- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA INTRUNIT IN SEDINTA DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 42 DIN DATA DE 23.06.2016- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA INTRUNIT IN SEDINTA DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 42 DIN DATA DE 23.06.2016- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA INTRUNIT IN SEDINTA DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 41- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA INTRUNIT IN SEDINTA DE CONSTITUIRE DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 41 DIN DATA DE 23.06.2016 AVAND IN VEDERE RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE HOTARAREA NR 40 – CONSILIUL LOCAL INTRUNIT IN SEDINTA DE CONSTITUIRE DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARAREA NR 40 DIN DATA DE 23.06.2016- CONSILIUL LOCAL INTRUNIT IN SEDINTA DE CONSTITUIRE DIN DATA DE 23.06.2016 PROCES VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL SEDINTA DIN DATA DE 23.06.2016 HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA RUGII DIN LOCALIATEA VAR, COMUNA OBREJA HOTARAREA NR 39 DIN DATA DE 31.05.2016  PRIVIND ORGANIZAREA RUGII DIN LOCALIATEA VAR, COMUNA OBREJA HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA RUGII DI LOCALITATEA OBREJA , COMUNA OBREJA HOTARAREA NR. 38 DIN DATA DE 31.05.2016 PRIVIND ORGANIZAREA RUGII DIN LOCALITATEA OBREJA , COMUNA OBREJA HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILER AL DOMNULUI BAILA ADAM HOTARAREA NR 37 DIN DATA DE 31.05.2016   PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILER AL DOMNULUI BAILA ADAM HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILER AL DOMNULUI DRAGOS ION HOTARAREA NR 36  DIN DATA DE 31.05.2016  PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILER AL DOMNULUI DRAGOS ION HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI BRICEAG NAIA FLORENTIN EUGEN HOTARAREA NR 35 DIN DATA DE 31.05.2016  PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI BRICEAG NAIA FLORENTIN EUGEN PROCES VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL SEDINTA DIN DATA DE 25.05.2016 HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “ MODERNIZARE STRAZI PE RAZA COMUNEI OBREJA, JUD. CARAS- SEVERIN “ HOTAREA NR 34 DIN DATA DE 25.05.2016 PRIVIND IMPLEMENTAREA     PROIECTULUI                    “ MODERNIZARE STRAZI PE RAZA COMUNEI OBREJA, JUD. CARAS- SEVERIN “ HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA OBREJA , JUD CARAS – SEVERIN, PENTRU PERIOADA 2014- 2020 HOTARAREA 33 DIN DATA DE 25.05.2016 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA OBREJA , JUD CARAS – SEVERIN, PENTRU PERIOADA 2014- 2020 HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM. OBREJA HOTARAREA NR 32 DIN DATA DE 25.05.2016  PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM. OBREJA HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 HOTARAREA NR 31 DIN DATA DE 25.05.2016  PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL PRIMARIEI COMUNEI OBREJA PE ANUL 2016 PROCES VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL – SEDINTA DIN DATA DE 29.04.2016 HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA RUGII DIN LOCALITATEA CIUTA , COMUNA OBREJA HOTAREA NR 30 DIN DATA DE 29.04.2016  PRIVIND ORGANIZAREA RUGII DIN LOCALITATEA CIUTA , COMUNA OBREJA HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTER COMUNITARA “ INTERCOM DESEURI“ CARAS – SEVERIN HOTARAREA NR 29 DIN DATA DE 29.04.2016 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTER COMUNITARA “ INTERCOM DESEURI“ CARAS – SEVERIN HOTARARE PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII NR.17 DIN DATA DE 29.02.2016 HOTARAREA NR 28 DIN DATA DE 29.04.2016  PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII NR.17 DIN DATA DE 29.02.2016 HOTARARE PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII NR. 13 DIN DATA DE 29.02.2016 HOTARAREA NR 27 DIN DATA DE 29.04.2016  PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII NR. 13 DIN DATA DE 29.02.2016 HOTARARE PRIVIND APROBAREA REVOCARII NR 12 DIN DATA DE 29.02.2016 HOTARAREA NR 26 DIN DATA DE 29.04.2016 PRIVIND APROBAREA REVOCARII HOTARARII NR12  DIN DATA DE 29.02.2016 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE IN PARTENERIAT DINTRE CONSILIUL LOCAL OBREJA SI INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR HOTARAREA NR 25 DIN DATA DE 29.04.2016 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE IN PARTENERIAT CU CL. OBREJA SI INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HOTARARII NR 19/ 31.03.2016 HOTARAREA NR 24 DIN DATA DE 29.04 .2016 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HOTARARII NR. 19 DIN 31.03.2016 PRIVIND INCHIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE PAJISTI PROCES VERBAL – SEDINTA PROCES VERBAL SEDINTA  DE CONSILIU DIN DATA DE 31.03.2016 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 23  DIN DATA DE 31.03.2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR  AL COMUNEI OBREJA HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROROGARII PRIMULUI TERMEN DE PLATA A IMPOZITULUI PE CLADIRI, IMPOZITULUI PE TEREN SI IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT, IN CONDITILE ART. 495, ALIN 1 SI 2 DIN LEGEA NR. 227/2015 – CODUL FISCAL CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE HOTARAREA NR 22 DIN DATA DE 31.03.2016 PRIVIND APROBAREA PROROGARII PRIMULUI TERMEN DE PLATA A IMPOZITELOR HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE ELIBERARE / VIZARE ANUALA A AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA IN CONDITIILE ART. 475, ALIN 3 DIN LEGEA NR . 227/2015 – CODUL FISCAL HOTARAREA NR  21 DIN DATA DE  31.03.2016  PRIVIND APROBAREA TAXEI  DE ELIBERARE / VIZARE A  AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE  PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI  DE ALIMENTATIE PUBLICA IN CONDITIILE ART. 475, ALIN 3 DIN LEGEA NR. 227/2015 – CODUL FISCAL HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR AL COMUNEI OBREJA ( LA NIVEL DE COMPARTIMENT) HOTARAREA NR 20 DIN DATA DE 31.03.2016 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR  DE EVIDENTA PERSOANELOR AL COMUNEI OBREJA HOTARARE PRIVIND INCHIRIERE PAJISTI OBREJA HOTARAREA NR 19 DIN DATA DE 31.03.2016 PRIVIND INCHIRIERI DE PAJISTI OBREJA PROCES – VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSILIU DIN DATA DE 29.02.2016 HOTARARE PRIVIND APROBAREA SOLICITARII CONSILIULUI LOCAL OBREJA CATRE OCOLUL SILVIC OTELU ROSU PRIVIND PUNEREA IN VALOARE A UNUI VOLUM DE MASA LEMNOASA IN VEDEREA VALORIFICARII ACESTEIA DIN PADUREA COMUNALA PE RAZA LOC. VAR SI DIN PADUREA BUCU ROSU AFLATA PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ZAVOI HOTARAREA NR 18 DIN DATA DE 29.02.2016 PRIVIND APROBAREA  SOLICITARII CONSILIULUI LOCAL  CATRE OCOLUL SILVIC OTELU ROSU HOTARARE PRIVIND CURATIREA DE VEGETATIE SI ARBORI A PARAULUI AXIN DIN SATUL AXIN DIN SATUL IAZ HOTARAREA NR 17 DIN DATA DE 29.02.2016 PRIVIND CURATIREA DE VEGETATIE SI ARBORI A  PARAULUI  AXIN HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII FESTIVALULUI ACHIM NICA HOTARAREA NR 16 DIN DATA DE 29.02.2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII FESTIVALULUI ACHIM NICA HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII PRIVIND MODALITATEA DE INFORMARE A BENEFICIARILOR, PRECUM SI MODALITATEA DE SOLUTIONARE A A SITUATIILOR IDENTIFICATE HOTARAREA NR 15 DIN DATA DE 29.02.2016 PRIVIND APROBAREA  PROCEDURII PRIVIND MODALITATEA DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR PRIVIND STIMULAREA PARTICIPARII LA INVATAMANTUL PRESCOLAR A COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE HOTARAREA NR 14 DIN DATA DE 29.02.2016 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE INCHEIATE INTRE CONSILIUL LOCAL OBREJA SI DETINATORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI OBREJA   HOTARARE PRIVIND ACHIZITIONAREA SI PLANTAREA DE ARBUSTI ORNAMENTALI HOTARAREA NR 13 DIN DATA DE 29.02.2016 PRIVIND ACHIZITIONAREA SI PLANTAREA DE ARBUSTI ORNAMENTALI HOTARAREA PRIVIND APROBAREA MONTARII DE BALUSTRAZI LA TOATE PODETELE DE PESTE PARAURILE DE PE RAZA COMUNEI OBREJA HOTARAREA NR 12 DIN DATA DE 29.02.2016 PRIVIND APROBAREA MONTARII DE BALUSTRAZI LA TOATE PODETELE DE PESTE PARAURILE DE PE RAZA COMUNEI  OBREJA HOTARARE- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 Hotararea nr 11 din data de 29.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 PROCES VERBAL DIN 29.01.2016 PROCES – VERBAL – SEDINTA DIN 29.01.2016 HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii imobilului extravilan inscris in CF32724 Obreja Hotaraea nr 10 din data de 29.01.2016- Hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului extravilan inscris in CF 32724 Obreja HOTARARE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR 1338/27.05.2013 Hotararea nr 9 din data de 29.01.2016- hotarare  privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr 1338/27.05.2013 HOTARAE PRIVIND APROBAREA REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 146/05.07.2007 Hotararea  nr 8 din data de 29.01.2016- Hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.146/05.07.2007 HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat acreditate pentru anul scolar 2016-2017 Hotararea nr 7 din data de 29.01.2016- Hotarare privind reorganizarea retelei scolare HOTARARE privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul Consiliului Local al comunei Obreja HOTARAREA nr. 6 din data de 29.01.2016 – Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul Consiliului Local al comunei Obreja HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2016 Hotararea nr 5 din data de 29.01.2016- Hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primarie comunei Obreja pe anul 2016 Hotarare – Consiliul local al comunei Obreja intrunit in sedinta din data de 29.01.2016 Hotararea nr 4 din data de 29.01.2016- Consiliul local al comunei Obreja intrunit in sedinta din data de 29.01.2016, avand in vedere prevederile art. 57 alin.1 si 3 din legea nr.215/2001 pentru administaratie publica locala Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristescu Dorin in cadrul Consiliului Local Obreja Hotararea nr 3 din data de 29.01.2016- Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristescu Dorin in cadrul Consiliului Local Obreja Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Baba Dorin Mihai Hotararea nr  2 din data de 29.01.2016- hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Baba Dorin Mihai PROCES VERBAL- SEDINTA Proces – Verbal – sedinta de consiliu din data de 08.01.2016 Hotararea privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015 Hotararea nr 1 din data de 08.01.2016- Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015 PROCES – VERBAL SEDINTA Proces – Verbal – sedinta de consiliu din data de 17.12.2015 Hotarare privind numirea unor noi membri in Adunarea generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara INTERCOM DESEURI Hotararea nr 67 din data de 17.12.2015- hotarare privind numirea unor noi membri in cadrul INTERCOM DESURI Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015 Hotararea nr. 66 din data de17.12.2015- Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015 PROCES – VERBAL SEDINTA PROCES – VERBAL -sedinta de consiliu din data de 27.11.2015 Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Obreja pe anul 2015 Hotararea  nr 65 din data de 27.11.2015- Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Hotarare privind obligatiile membrilor comunitatii locale, persoane fizice sau persoane juridice, iin calitatea lor de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa, precum si luarea unor masuri pentru a impiedica consumul neautorizat de apa potabila Hotararea nr 64 din data de 27.11.2015- hotarare privind obligatiile membrilor comunitatii locale Hotararea privind aprobarea documentatiei tehnico – economica si respectiv indicatorii tehnico – economici pentru asfaltarea unui tronson din DC4 Iaz- Var si a unui tronson din DC12 Hotararea nr 63 din data de 27.11.2015- Hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico- economica si respectiv indicatorii tehnico – economici pentru asfaltarea unui tronson din DC4 si DC 12 Hotararea privind aprobarea documentatiei tehnico- economica si respectiv indicatorii tehnico- economici pentru betonarea unui numar de 4 strazi din comuna Obreja Hotararea nr 62 din data de 27.11.2015- hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economica si respectiv indicatorii tehnico – economici. Hotararea privind revocarea Hotararii nr 56 din data de 30.09.2015 Hotararea nr 61 din data de 27.11.2015- Hotarare privind revocarea Hotararii nr 56 din data de 30.09.2015 Hotarare privind revocarea Hotararii nr . 53 din 30.09.2015 Hotararea nr 60 din data de 27.11.2015- Hotarare privind revocarea Hotararii nr 53 din data de 30.09.2015 Hotarare privind revocarea Hotararii nr 52 din 30.09.2015 Hotararea nr 59 din data de 27.11.2015 – Hotarare privind revocarea Hotararii nr 52 din data de 30.09.2015 PROCES – VERBAL SEDINTA PROCES – VERBAL – Sedinta de consiliu din data de 09.11.2015 Hotararea privind valorile impozabile , impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora si a taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2016 Hotararea nr 58 din data de 04.11.2015 – Hotararea privind valorile impozabile , impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora si a taxelor locale pentru anul  fiscal 2016 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015 Hotararea nr 57 din data de 09.11.2015 – Hotarare privind rectifiarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015 PROCES – VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL – Sedinta de consiliu din data de 30.09.2015 Hotarare privind trecerea unor terenuri in domeniul public al comunei Obreja Hotararea nr 56 din data de 30.09.2015 – Hotarare privind trecerea unor terenuri in domeniul pubilic al comunei Obreja Hotararea privind accesarea finantarilor nerambursabile din FEADR si PNDR Hotararea nr 55 din data de 30.09.2015 – Hotarare privind accesarea Finantarilor nerambursabile din  FEADR SI PNDR Hotararea privind aprobarea modificarii Anexei nr 2 la HCL nr 43 din 30.10.2014 privind taxele speciale locale pe anul 2015 Hotararea nr 54 din data de 30.09.2015 – Hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr 2 la HCL nr 43 din 30.10.2014 , privind taxele speciale locale pe anul 2015 HOTARAREA PRIVIND ASFALTAREA UNUI SEGMENT DIN DC 4 SI A UNUI SEGMENT DIN DC 12 Hotararea nr 53 din data de 30.09.2015- Hotarare privind asfaltarea unui segment de drum din DC 4 si a unui segment de drum din DC12 HOTARAREA privind betonarea unor strazi din comuna Obreja Hotararea nr 52 din data de 30.09.2015- Hotarare privind betonarea unor strazi din comuna Obreja PROCES – VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL – SEDINTA DIN DATA DE 21.08.2015 Hotarare privind achizitionarea de pubele pentru colectarea gunoiului menajer Hotararea  nr 51 din data de 21.08.2015 – Hotarare privind achizitionarea de pubele pentru colectarea gunoiului menajer Hotararea privind asigurarea unui spatiu pentru deschiderea unui cabinet stomatologic Hotararea nr 50 din data de 21.08.2015 – Hotararea privind asigurarea unui spatiu pentru dechiderea unui cabinet stomatologic Hotararea privind achizitionare de corpuri de iluminat pentru Biserica Ortodoxa Var Hotararea nr 49 din data de 21.08.2015- Hotarare privind  achizitionarea de corpuri de iluminat pentru Biserica ortodoxa  din satul Var Hotararea privind repararea fantanilor artezice din comuna Obreja aflate in domeniul public al comunei Obreja Hotarea nr 48 din data de 21.08.2015- Hotarare privind repararea fantanilor Hotarare privind aprobarea inceperii demersurilor pentru decolmatare parau Axin Hotararea nr 47 din data de 21.08.2015- Hotarare privind aprobarea inceperii demersului pentru decolmatare parau Axin Hotarare privind reabilitarea drumurilor agricole din comuna Obreja Hotararea nr 46 din data de 21.08.2015- Hotatare privind reabilitarea drumurilor agricole din comuna Obreja Hotararea privind construirea unei copertine la intrarea in Primaria comunei Obreja Hotararea nr 45 din data de  21.08.2015- Hotarare privind construirea unei copertine la intrarea in Primaria comunei Obreja Hotararea privind aprobarea amenajarii de locuri de joaca pentru copii in localitatile Obreja si Iaz Hotaraea nr 44 din data de 21.08.2015 – Hotararea privind aprobarea amenajarii de locuri de joaca pentru copii in localitatile Obreja si Iaz. Hotararea privind aprobarea renovarii casei scarii la blocul de locuinte din localitatea Obreja Hotararea nr 43 din data de 21.08.2015 – Hoatrarea privind  aprobarea renovarii casei scarii la blocul de locuinte din localitatea Obreja Hotarare privind aprobarea achizitionarii de costume populare pentru formatia de dansuri Obrejana Hotarea nr 42 din data de 21.08.2015- Hotarare privind aprobarea achizitionarii de costume populare pentru formatia de dansuri Obrejana Hotatrea privind aprobarea achizitionarii unei suprafete de teren in vederea construirii unei capele in localitatea Obreja Hotararea nr 41 din data de  21.08.2015-  Hotarare privind  aprobarea achizitionarii unei suprafete de teren in vederea construirii unei capele in localiattea Obreja Hotarare privind achizitionarea de utilaje pentru intretinerea domeniului pubilic si privat al comunei Obreja Hotararea nr 40 din data de  21.08.2015- Hotatarea privind achizitionarea de utilaje pentru intretinerea domeniului public si privat al comunei Obreja Hotarare privind modificarea anexei nr 2 la HCL Obreja nr. 43/30.10.2014, taxele locale speciale pentru anul fiscal 2015 Hotararea nr 39 din data de 21.08.2015- hotarare privind modificarea anexei nr 2 la HCL Obreja nr 43/30.10.2014, taxele locale speciale pentru anul fiscal 2015. Hotararea privind achizitionarea de mese, scaune, vesela si camere frig la Caminele Culturale din com. Obreja Hotararea nr 38 din data de 21.08.2015- Hotarare privind achizitionarea de mese , scaune, vesela si camere frig la Caminelel Culturale din com. Obreja PROCES- VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL – SEDINATA DIN DATA DE 12.08.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015 Hotararea nr 37 din  data de 12.08.2015- Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja PROCES – VERBAL SEDINTA PROCES VERBAL – Sedinta de consiliu din data de 30.07.2015 Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Obreja Hotararea nr 36 din data de 30.07.2015- Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Obreja Hotarare privind aprobarea achizitionrii de placute cu denumirea strazilor din comuna Obreja Hotarare nr 35 din data de 30.07.2015- hotarare privind aprobarea achizitionarii de placute cu denumirea strazilor din comuna Obreja Hotarare privind luarea unor masuri in urma Petitiei locuitorilor din localitatea Obreja , comuna Obreja nr. 1711/10.07.2015 Hotararea nr 34 din data de 30.07.2015- Hotarare privind luarea unor masuri  in urma Petitiei locuitorilor din localitatea Obreja, com. Obreja nr. 1711/10.07.2015. Hotarare privind aprobarea deplasarii formatiei de dansuri populare OBREJANA la festivalul de folclor de la Valea lui Liman Hotararea nr 33 din data de 30.07.2015- Hotarare privind deplasarea formatiei de dansuri Obrejana  la festivalul de folclor de la Valea lui Liman hotarare privind analizarea satdiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I Hotarea nr 32 din data de 30.07.2015- hotarare privind analizarea stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2015 Hotararea privind rectificarea de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015 Hotararea nr 31 din data de 30.07.2015- hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015. PROCES VERBAL – SEDINTA PROCES VERBAL – Sedinta de consiliul din data de 26.06.2015 Hotarare privind aprobarea solicitarii Consiliului local Obreja catre Ocolul Silvic Otelu Rosu Hotararea nr 30 din data de 26.06.2015- hotarare privind aprobarea solicitarii Consiliului Local Obreja catre Ocolul Silvic Otelu Rosu privind marcarea si punerea in valoare a unei cantitati de masa lemnoasa Hotarare privind modificarea HCL nr 23/30.04.2015 Hotararea nr 29 din data de 26.06.2015- hotarare  privind modificarea HCL nr 23/ 30.04.2015 Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Obreja si domnul Guliman Liviu Hotararea nr 28 din data de 26.06.2015- Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Obreja si domnul Guliman Liviu din comuna Obreja nr 286 Hotarare privind organizarea Rugii din localitatea Obreja, com. Obreja Hotararea nr 27 din data de 26.06.2015- Hotarare privind organizarea Rugii din locaitatea Obreja, comuna Obreja Hotarare privind analizarea solicitarii S.C. Colcear Servcom S.R.L Hotararea nr 26 din data de 26.06.2015- Hotarare privind analiza solicitarii S.C. Colcear Servcom S.R.L care intentioneaza sa desfasoare activitati de exploatare a adezitului din perimetrul Calova. hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015 Hotararea nr 25 din data de 26.06.2015- Hotarare privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli al primariei comunei Obreja pe anul 2015 Hotarare privind aprobarea inchirierii imobilului cu nr. top 47/3 in suprafata de 0.15ha, situat in satul Iaz, com. Obreja Hotararea nr 23 din data de 30.04.2015 -m hotarare privind aprobarea inchirierii imobilului cu nr.top. 47/3 in suprafata de 0.15ha, situat in satul Iaz, com. Obreja Hotararea privind aprobarea organizarii Festivalului ACHIM NICA Hotararea nr. 22 din data de 30.04.2015 – Hotarare privind aprobarea organizarii Festivalului ACHIM NICA Hotarare privind aprobarea cheltuielilor efectuate cu prilejul organizarii Rugii din localitatea Ciuta si Obreja Hotararea nr 21 din data de  30.04.2015 – hotarare privind aprobarea cheltuielilor efectuate cu prilejul organizarii Rugii din localitatea Ciuta, comuna Obreja Hotarare privind aprobarea aderarii comunei Obreja la potentialul GAL TARA GUGULANILOR, in vederea participarii la Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 – LEADER Hotararea nr 20 din data de 30.04.2015 – Hotarare privind aprobarea aderarii comunei Obreja la potentialul GAL TARA GUGULANILOR HOTARARE privind desemnarea solicitantului si acordarea mandatului de reprezentare al comunei Obreja pentru reprezentantul legal al solicitantului in vederea depunerii si impelmentarii proiectului SPERIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A POTENTIALULUI GAL TARA GUGULANILOR Hotararea nr 19 din data de 30.04.2015 – hotararea privind desemnarea solicitantului si acordarea mandatului de reprezentare al com. Obreja in vederea implementarii proiectului. PROCES – VERBAL SEDINTA PROCES – VERBAL – Sedinta de consiliu din data de 30.03.2015 hotarare privind aprobarea montarii de indicatoare de avertizare la trecerea de pietoni Hotararea nr 18 din data de 30.03.2015 – Hotarare privind aprobarea montarii de indicatoare de avertizare la trecerea de pietoni. Hotarare privind aprobarea incheierii de contreacte de conventie civila de prestari servicii Hotararea nr 17 din data de 30.03.2015- Hotarare privind aprobarea incheierii de contracte de conventie civila de prestari servicii . Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Hotararea nr 16 din data de 30.03.2015 – hoatarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Obreja pe anul 2015. Hotarare privind acordarea unui mandat special unei persoane pentru a vota Regulamentul de instituire in Cadrul Adunarii – INTERCOM DESEURI Caras Severin Hotararea nr 15 din data de 30.03.2015 – Hotarare privind acordarea unui mandat special unei pesoane pentru a vota Regulamentul  de instituire a taxei speciale unice de salubrizare  in Cadrul Adunarii – INTERCOM DESEURI Caras -Severin. Hotarare privind aprobarea transformarii a doua postui publice Hotararea nr 14 din data de 30.03.2015 – Hotarare privind aprobarea transformarii a doua posturi publice  de executie. Hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 2 la HCL nr.43 din 30.10.2014 hotararea  nr 13 din data de 30.03.2015 – hotarare privind aprobarea modificarii Anexiei nr 2 la HCL nr 43 din 30.10.2014 privind taxele speciale pe anul 2015. Hotarare privind aprobarea sprijinirii Bisericii Baptiste din satul Ciuta Hotararea nr 12 din data de 30.03.2015 – hotarare privind aprobarea sprijinirii Bisericii Baptiste din satul Ciuta, com. Obreja in vederea repararii acoperisului. Hotarare privind revocarea hotararii nr 50/16.12.2014 hotararaea nr.11 din data de 30.03.2015- Hotarare privind revocarea hoatararii nr 50/16.12.2014 PROCES – VERBAL – Sedinta din 12.02.2015 PROCES – VERBAL – Sedinta de consiliu  din data de 12.02.2015 Hotarare privind modalitatea de plata a redeventei sau chiriei de catre beneficiarii de contracte de concesiune/inchiriere pentru pasuni Hotararea nr 10 din data de 12.02.2015 – Hotarare privind modaliatea de plata a chiriei de catre beneficiarii de contracte de concesiune pentru pasuni. Hotarare privind instituirea unor reguli cu privire la stabilirea domiciliului si a resedintei in comuna Obreja Hotararea nr.9 din data de 12.02.2015- Hotarare privind instituirea unor reguli cu privire la  stabilirea domiciliului si a rersedintei in comuna Obreja Hotararea privind aprobarea realizarii cadastrului sistematic la nivelul comunei Obreja Hotararea nr 8 din data de 12.02.2015- Hotarare privind aprobarea realizarii cadastrului sistematic la nivelul comunei Obreja.   Hotarare privind aprobarea sprijinirii Bisericii Ortodoxe din satul Ciuta Hotararea  nr 7 din data de 12.02.2015 – Hotarare  privind aprobarea sprijinirii Bisericii Ortodoxe din satul Ciuta. Hotarare privind acordarea unui mandat special unei persoane pentru a vota in cadrul Adunarii Generale – INTERCOM DESEURI Caras- severin Hotararea nr 6 din data de 12.02.2015 – Hotarare  privind acordarea unui mandat special unei persoane pentru a putea vota in cadrul Adunarii Generale – INTERCOM DESEURI Caras- Severin.   Hotarare privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren si aprobarea schimbului de teren intre Consiliul local Obreja si domnul Mihutoni Zaharia Hotararea nr 5 din data de 12.02.2015 – Hotarare privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren si aprobarea schimbului de teren intre Consiliul local Obreja si domnul Mihutoni Zaharia. Hotarare privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a veteranilor de razboi si vaduvelor necasatorite Hotararea nr 4 din data de 12.02.2015 – hotarare privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a veteranilor de razboi si a vaduvelor necasatorite ale acestora. Hotarare privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2015 – 2016 Hotararea nr 3 din data de 12.02.2015 – Hotarare privind reorganizarea retelei scolare a  unitatilor de invatamant preuniversitar de stat acreditate pentru anul scolar 2015 – 2016 Hotarare privind Studiu de fezabilitate parau Bistrus, sat Ciuta si parau Rovina, Obreja Hotararea nr 2 din data de 12.02.2015- Hotarare privind Studiu de fezabilitate pentru Amenajarea albiei parau Bistrus, sat Ciuta si parau Rovina, sat Obreja. Hotarare  aprobare venituri si cheltuieli pe anul  2015 Hotararea nr. 1 din data de12.02.2015 – Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2015 proces verbal sedinta Proces verbal sedinta de consiliu din data de 16.12.2014 Hotarare aprobare pungi Hotararea nr. 53 din data de 16.12.2014 – Hotarare acordare pungi de Craciun Hotarare decolmatare Iezut Hotararea nr. 52 din data de 16.12.2014 – Hotarare curatare si decolmatare Iezut loc. Obreja Hotarare drum acces si rigole Hotararea nr. 51 din data de 16.12.2014 – Hotarare drum de acces si rigole loc. Obreja Hotarare Amenajament Pastoral Hotararea nr. 50 din data de 16.12.2014 – Hotarare Amenajament Silvo Pastoral Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 49 din data de 16.12.2014 – Hotarare rectificare buget 2014 Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 49 din data de 16.12.2014 – Hotarare rectificare buget 2014 Hotarare aprobare organigrama Hotararea nr. 48 din data de 16.12.2014 – Hotarare aprobare Organigrama Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 20.11.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 20.11.2014 Hotarare buget Hotararea nr. 47 din data de 20.11.2014 – Hotarare rectificare buget Hotarare participatiune Hotararea nr. 46 din data de 20.11.2014 – Hotarare privind asocierea cu SC Kevel Energy SRL Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 30.10.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 30.10.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 30.10.2014 Hotarare aprobare sume Hotararea nr. 45 din data de 30.10.2014 – Hotarare privind alocare unei sume de bani Parohiei Ortodoxe , Obreja el=”attachment wp-att-771″>Hotarare studiu de fazabilitate Hotararea nr. 44 din data de 30.10.2014 – Hotarare Studiu de fezabilitate Hotarare impozite si taxe Hotararea nr. 43 din data de 30.10.2014 – Hotarare impozite si taxe locale Hotarare impozite si taxe Hotararea nr. 43 din data de 30.10.2014 – Hotarare impozite si taxe locale Hotarare validare mandat Hotararea nr. 42 din data de 30.10.2014 – Hotarare validare mandat consilier Ursachi Traian Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 41 din data de 30.10.2014 – Hotarare rectificare buget 2014 Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 41 din data de 30.10.2014 – Hotarare rectificare buget 2014 ttachment wp-att-759″>Hotarare contract asociere Hotararea nr. 40 din data de 30.10.2014 – Hotarare contract asociere SC Kevel Energy SRL Hotarare incetare contract Hotararea nr. 39 din data de 30.10.2014 – Hotarare incetare contract SC Vialtero Energy SRL Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 30.09.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 30.09.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 30.09.2014 Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 38 din data de 30.09.2014 – Hotarare rectificare buget 2014 Hotarare inchiriere Hotararea nr. 37 din data de 30.09.2014 – Hotarare inchiriere Ciuta Hotarare inchiriere Hotararea nr. 36 din data de 30.09.2014 – Hotarare inchiriere Ciuta Hotarare validare mandat Hotararea nr. 35 din data de 30.09.2014 – Hotarare validare mandat consilier Dragos Ion Hotarare notificare Hotararea nr. 34 din data de 13009.2014 – Hotarare notificare SC Vialtero Energy SRL Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 19.09.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 19.09.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 19.09.2014 Proces verbal sedinta Proces Verbal Sedinta de Consiliul din data de 19.09.2014 Hotarare organizare focuri de craciun Hotararea nr. 33 din data de 19.09.2014 – Hotarare privind organizarea focurilor de Craciun in comuna Obreja Hotarare teren minifotbal Hotararea nr. 32 din data de 19.09.2014 – Hotarare amenajare teren minifotbal comuna Obreja Hotarare achizitionare ornamente stradale Hotararea nr. 31 din data de 19.09.2014 – Hotarare privind achizitionarea de ornamente stradale pentru sarbatorile de iarna Hotarare statii de sonorizare Hotararea nr. 30 din data de 19.09.2014 – Hotarare privind achizitionarea unei statii de sonorizare Hotarare achizitionare utilaje Hotararea nr. 29 din data de 19.09.2014 – Hotarare privind achizitionarea de utilaje pentru domeniul public Hotarare betonare strazi Hotararea nr. 28 din data de 19.09.2014 – Hotarare betonare strzi sat Iaz Hotarare lucrari Hotararea nr. 27 din data de 19.09.2014 – Hotarare privind curatarea de vegetatie a paraului Iezut loc. Obreja Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 26 din data de 19.09.2014 – Hotarare rectificare buget pe anul 2014 Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 26 din data de 19.09.2014 – Hotarare rectificare buget pe anul 2014 Proces Verbal Sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 28.07.2014 Proces Verbal Sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 28.07.2014 Proces Verbal Sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 28.07.2014 Hotarare Statut Hotararea nr. 25 din data de 28.07.2014 – Hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei Sportive Vulturii Obreja Hotarare Statul Hotararea nr. 25 din data de 28.07.2014 – Hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei Sportive Vulturii Obreja Hotarare organizare Ruga Iaz Hotararea nr. 23 din data de 28.07.2014 – Hotarare privind organizarea Rugii localitatea Iaz attachment_id=678″ rel=”attachment wp-att-678″> Hotarare comisii Hotararea nr.24 din data de 28.07.2014 – Hotarare privind modificarea hotararii nr. 23/08.08.2012 Hotarare incetare mandat Hotararea nr. 22 din data de 28.07.2014 – Hotarare incetare mandat consilier Carebia Nicolae Hotarare servicii juridice de consultanta Hotararea nr. 21 din data de 28.07.2014 – Hotarare privind aprobarea contractarii de servicii juridice de consultanta Hotarare incetare mandat Hotararea nr. 20 din data de 28.07.2014 – Hotarare incetare mandat de consilier Peia Ion Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 23.06.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 23.06.2014 Hotarare innoire parc auto Hotararea nr. 19 din data de 23.06.2014 – Hotarare innoire parc auto, achizitionarea unui autoturism Hotarare innoire parc auto Hotararea nr. 19 din data de 23.06.2014 – Hotarare innoire parc auto, achizitionarea unui autoturism Hotarare derviciu alimentare apa Hotararea nr. 18 din data de 23.06.2014 – Hotarare privind obligatiile membrilor comunitatii locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa Hotatrare serviciu alimentare apa Hotararea nr. 18 din data de 23.06.2014 – Hotarare privind obligatiile membrilor comunitatii locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa Hotarare ruga Obreja Hotararea nr. 17 din data de 23.06.2014 – Hotarare privind organizarea Rugii in localitatea Obreja Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 16.06.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 16.06.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 16.06.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 16.06.2014 Hotarare curatire vegetatie Hotararea nr. 16 din data de 16.06.2014 – Hotarare privind curatirea de vegetatie a paraului Iezut din loc. Obreja Hotarare concesiune/ inchiriere Hotararea nr. 15 din data de 16.06.2014 – Hotarare privind acordarea unui drept de premtiune crescatorilor de animale Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 14 din data de 16.06.2014 – Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 14 din data de 16.06.2014 – Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 9 din data de 09.05.2014 – Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Hatarare viceprimar Hotararea nr. 13 din data de 16.06.2014 – Hotarare privind alegerea in functia de viceprimar, Baba Dorin Hotarare incetare mandat< Hotararea nr. 12 din data de 16.06.2014 – Hotarare incetare mandat consilier Peia Ion Hotarare validare mandat Hotararea nr. 11 din data de 16.06.2014 – Hotarare privind validarea mandatului de consilier local Dragan Ana Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 09.05.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 09.05.2014 Hotarare taxa Hotararea nr. 10 din data de 09.05.2014 – Hotarare privind aprobarea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale Hotarare taxa Hotararea nr. 10 din data de 09.05.2014 – Hotarare privind aprobarea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 9 din data de 09.05.2014 – Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Hotarare incetare mandat Hotararea nr. 8 din data de 09.05.2014 – Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier Rudila Rusalin Florin Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 31.03.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 31.03.2014 Hotarare rectificare buget Hotararea nr. 7 din data de 31.03.2014 – Hotarare rectificare Buget pe anul 2014 Anexa 1 la hotararea nr. 6 Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 6 din data de 31.03.2014 – privind aprobarea cesionarii catre Consiliul Local Zavoi a contractelor de concesiune pentru pasunea alpina Hotarare cesionare Hotararea nr. 6 din data de 31.03.2014 – Hotarare privind aprobarea cesionarii catre Consiliul Local Zavoi a contractelor de concesiune pentru pasunea alpina Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 28.02.2014Hotarare cesionare Hotararea nr. 6 din data de 31.03.2014 – Hotarare privind aprobarea cesionarii catre Consiliul Local Zavoi a contractelor de concesiune pentru pasunea alpina Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 28.02.2014 Hotarare Gal Hotararea nr. 5 din data de 28.02.2014 – Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 2 din 27.01.2014, prin care s-a aprobat asocierea Comunei Obreja la Gal Tara Gugulanilor Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 30.01.2014 Anexa hotarare buget Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 4 privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 201 Hotarare Buget Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 4 privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Hotarare buget Hotararea nr. 4 din data de 30.01.2014 – Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Obreja pe anul 2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 27.01.2014 Proces Verbal sedinta Proces Verbal la Sedinta de Consiliu din data de 27.01.2014 Hotarare atribuire teren Hotararea nr. 3 din data de 27.01.2014 – Hotarare privind acordarea unei suprafete de teren in baza Legii nr. 15/2003, D-lui Leahu Catalin Hotarare Gal Tara Gugulanilor Hotararea nr. 2 din 27.01.2014 – Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Obreja la Gal Tara Gugulanilor Hotarea nr. 1 din 27.01.2014 – Validare mandat consilier Groza Moise Hotarare VAlidare